รายชื่อเควส X-Force (Deadpool) – MARVEL Future Fight

X-Force เป็น Epic Quest ที่จะได้รางวัลเป็น Deadpool

รายชื่อเควส X-Force (Deadpool) – MARVEL Future Fight

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส สิ่งที่ต้องทำ รางวัล รางวัล DELUXE
1 Planting the Seed [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Deadpool Level 10 X-Gene: Psylocke x20
2 Taco Truck Terror ใช้ Energy 50 Deadpool Level 15 M’kraan Shard x40
3 Cable Service [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x1 Energy x50 X-Gene: Psylocke x20
4 Dark Secrets [SEARCH] ค้นหา Death Seed #1 เล่น STORY MISSION ใดก็ได้ สุ่มดรอป ต้องใช้ 10 อัน Deadpool 2  ทอง 300,000
5 Gearing Up [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม ทอง 200,000 เพชร 150
6 Put Me In Coach ใช้ทอง 500,000 Deadpool Level 20 X-Gene: Psylocke x20
7 Reading Up อัพเกรด [ISO-8] 1 ครั้ง ทอง 200,000 M’kraan Shard x40
8 Viva La France! [SEARCH] ค้นหา Death Seed #2 เล่นด่าน MESSY FRIENDS สุ่มดรอป ต้องใช้ 20 อัน Deadpool 1  X-Gene: Psylocke x20
9 Cut off One Limb [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x2 Deadpool Level 25 ทอง 300,000
10 Tourist Trap [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 ตั๋วผ่านด่าน x50 เพชร 150
11 UFO No! [RESEARCH] วิจัย Mysterious Object #1 ใช้หินมิติ Dimension Debris x20 Deadpool 3  X-Gene: Psylocke x20
12 Aw, Man. This Guy? [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Fantomex x10 M’kraan Shard x40
13 Run, Frenchie, Run! อัพ Fantomex ให้ถึง 3  Dimension Debris x100 X-Gene: Psylocke x20
14 This is Taking For E.V.A. [RESEARCH] วิจัย Mysterious Object #2 ใช้หินเขียว Norn Stone of Brilliance x500, DIMENSION DEBRIS x1000 Deadpool Level 30 M’kraan Shard x40
15 French Toast [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool 2  เพชร 150
16 Let’s Make a Deal [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x5 Deadpool Level 35 X-Gene: Psylocke x20
17 Losers of Paris [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Antimatter) x50 M’kraan Shard x40
18 Queasy Ride [RESEARCH] วิจัย E.V.A. #1 ใช้ หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Antimatter) x200 Deadpool 3  X-Gene: Psylocke x20
19 Chrome-Plated Comrade [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 Norn Stone of Brilliance x200 ทอง 300,000
20 Ch-Ch-Challenges! [RESEARCH] วิจัย E.V.A. #2 ใช้หินเขียว Norn Stone of Brilliance x1000 ทอง 200,000 เพชร 150
21 Cold Storage [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 Deadpool Level 40 X-Gene: Psylocke x20
22 Colossal Problem [Stupid X-Men] จบด่าน Chrome-Plated Comrade x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Colossus) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Colossus x10 M’kraan Shard x40
23 Number Two อัพ Colossus ให้ถึง 3 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
24 What a Hack! ใช้ Energy 75 Deadpool 4  ทอง 300,000
25 Flying in Style [SEARCH] ค้นหา X-Jet Fuel #1 เล่น STORY MISSION ใดก็ได้ สุ่มดรอป ต้องใช้ 50 อัน กล่อง ISO-8 6 * เพชร 150
26 Welcoming Committee [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x3 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
27 Lend a Hand [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x5 หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x1 M’kraan Shard x40
28 Directional Challenge [SEARCH] ค้นหา X-Jet Fuel #2 ใช้ หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x5. NORN STONE OF CHAOS (หินรุ้ง) x1200 Deadpool Level 45 X-Gene: Psylocke x20
29 Psy-Locked Out [STUPID X-MEN] จบด่าน Psy-Locked Out x3 (ด่านสู้กับ Psylocke) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Fantomex x20 M’kraan Shard x40
30 Don’t Mind If You Do อัพ Fantomex ให้ถึง 5  M’kraan Shard x200 เพชร 150
31 Psychic Sweep [RESEARCH] วิจัย Mini-Cerebro #1 ใช้เศษหินชมพู M’KRAAN SHARD x1200 Deadpool 4  X-Gene: Psylocke x20
32 Locked and (Re)Load ใช้ทอง 1,000,000 ทอง 200,000 ทอง 300,000
33 Wakanda Tricks Is This? [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 Energy x25 X-Gene: Psylocke x20
34 Jungle Boogie [STUPID X-MEN] จบด่าน Psy-Locked Out x3 (ด่านสู้กับ Psylocke) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool Level 50 M’kraan Shard x40
35 Seed Stealer [MESSY FRIENDS] จบด่าน Domino Falls x3 (สู้กับ Domino) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Domino x10 เพชร 150
36 Since We’re Here… อัพ Domino ให้ถึง 3  Deadpool 5  X-Gene: Psylocke x20
37 Gotta Jet! [SEARCH] ค้นหา X-Jet Detector สุ่มดรอปจากด่าน MESSY FRIENDS หรือ STUPID X-MEN ต้องใช้ 50 อัน ทอง 200,000 M’kraan Shard x40
38 Not-So-Safehouse [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 กล่อง ISO-8 6 * X-Gene: Psylocke x20
39 Domino Falls [MESSY FRIENDS] จบด่าน Domino Falls x3 (สู้กับ Domino) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool Level 55 ทอง 300,000
40 Double Dipper [THE BIG TWIN] จบด่าน Cutting Cable x3 (สู้กับ Cable) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม ทอง 200,000 เพชร 150
41 Deadpool Denied [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 ตั๋วผ่านด่าน x50 X-Gene: Psylocke x20
42 You Guys Again?!? [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x10 Deadpool 5  M’kraan Shard x40
43 Cutting Cable [THE BIG TWIN] จบด่าน Cutting Cable x3 (สู้กับ Cable) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Domino x20 X-Gene: Psylocke x20
44 Black Market อัพ Domino ให้ถึง 5  PHOENIX FEATHER x150 M’kraan Shard x40
45 Just in Case… [TIMELINE BATTLE] ชนะ(เท่านั้น) PVP x10 M’kraan Crystal x150 เพชร 150
46 X-Force Assemble! [RESEARCH] วิจัย Mini-Cerebro #2 ใช้ขนนกไฟ (PHOENIX FEATHER) x1200, M’KRAAN CRYSTAL (หินชมพู) x1200 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
47 How Disarming! [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 กล่อง ISO-8 6 * ทอง 400,000
48 Second Seed [SEARCH] ค้นหา missiles สุ่มดรอปจาก Dimension Rift (ประตูมิติ) ต้องใช้ x50 Deadpool 6  M’kraan Shard x50
49 Third Time’s a Charm [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x3 X-Gene: Colossus x20 เพชร 150
50 Bozhe Moi! อัพ Colossus ให้ถึง 5  Energy x25 M’kraan Shard x50
51 Final Countdown ใช้ Energy 100 หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x1 X-Gene: Psylocke x20
52 If You Build It… [RESEARCH] วิจัย Time Slide Machine ใช้ หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x3 Deadpool 6  ทอง 400,000
53 Ending Stryfe [THE BIG TWIN] จบด่าน Ending the Stryfe x1 (สู้กับ Stryfe) ทอง 200,000 M’kraan Shard x50
54 X-pilogue จบเควสทั้งหมด Deadpool Level 60 ทอง 400,000

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • Fantomex *5
 • Domino *5
 • Colossus *5
 • Dimension Debris x100
 • Norn Stone of Brilliance (หินเขียว) x1500
 • BAM(หินดำ) Rank 1 x200
 • BAM(หินดำ) Rank 4 x5
 • BAM(หินดำ) Rank 6 x3
 • Chaos Norn Stone x1200
 • M’kraan Shard x1200
 • Phoenix Feather x1200
 • M’kraan Crystal x1200

ของรางวัลทั้งหมด

 • Deadpool T2 lvl 60
 • ทอง 2,000,000
 • Energy x100
 • BAM Rank 1 x50
 • BAM Rank 4 x1
 • BAM Rank 6 x1
 • CLEAR TICKET x100
 • Dimension Debris x100
 • Norn Stone of Brilliance x100
 • DIMENSION CHEST: 6 * ISO-8 x3
 • M’KRAAN SHARD x200
 • PHOENIX FEATHER x150
 • M’KRAAN CRYSTAL x150
 • X-Gene: FANTOMEX x30
 • X-Gene: Colossus x30
 • X-Gene: DOMINO x30

ของรางวัลทั้งหมดจาก Deluxe

 • Psylocke *6
 • X-Gene Psylocke x400
 • M’kraan Shard x630
 • Crystal x1500
 • ทอง 3,000,000

 

รีวิว Magik T2

Magik T2 เกม Marvel Future Fight 1 ในตัวละครจาก X-men เจ้าหญิงแห่งมิติ Limbo สกิลโหด ไอเฟรมเยอะ ซัมม่อนลูกจ๊อกได้

รีวิว Magik T2

ข้อดีของตัวละคร

 • ไอเฟรม 2 สกิล
 • สกิล 5 อมตะ 5 วิ และแรง
 • สกิล 3 เรียกลูกจ๊อกออกมา 4 ตัวช่วยสู้
 • สกิล 2 ติดมึนและตรึง
 • สกิล 4 ติดตรึง

ข้อเสียของตัวละคร

 • ปั้นยาก เป็นตัวละคร Exclusive ที่เปิดได้จาก X-genes รายเดือนเท่านั้น (ไม่ใช่ไบโอนะ)
 • ทับโรลหลายตัวละคร เพราะสีฟ้าเกลื่อนมากๆ
 • การเอาตัวรอดอยู่ในระดับกลาง ต้องวนสกิลดีๆ ไม่งั้นร่วงเอาง่ายๆ

สรุป

ตัวนี้ผมปั้นเพราะความอวยส่วนตัวล้วนๆเลย ออกมาก็โอเคไม่ขี้เหร่ เล่นสนุกดี แต่สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัด ไปเล็งตัวอื่นก่อนจะดีกว่าครับ

รีวิว Rogue T2

Rogue T2 เกม Marvel Future Fight ตัวละครจากซีรีี่ส์ X-men ที่ต้องปั้นอีกหนึ่งตัวเพื่อปลดล้อค Jean Grey

รีวิว Rogue T2

ข้อดีของตัวละคร

 • แมลงสาบ ตายยาก เนื่องด้วยสกิล 3 เป็นเด้งเลือด
 • สกิล 4 ไอเฟรมยาวๆ
 • สกิล 5 เป็นอมตะ(แบบ damage block)

ข้อเสียของตัวละคร

 • ดาเมจน้อย จำนวนฮิตต่ำมาก

สรุป

ยังไงก็ต้องปั้นแหละนะเพราะจะเอา Jean Grey ปั้นมาแล้วก็ยังไปลง Shadowland ชั้นแรกๆได้อยู่เพราะเลือดศัตรูมันยังไม่เยอะเท่าไหร่

รีวิว Apocalypse T2

Apocalypse T2 เกม Marvel Future Fight หนึ่งในตัวร้ายของฝั่ง X-men ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพโบราณ เป็นวายร้ายสายแดงที่สกิลโหดมากๆ

รีวิว Apocalypse T2

 

ข้อดีของตัวละคร

 • วายร้ายสีแดงที่โหดมาก ลง ABX วันศุกร์ได้ไม่ยากเย็น
 • มีไอเฟรมพอให้เล่นได้สบายใจ
 • สกิล 5 เป็นเสาฮีลในตัว แต่ไม่ได้แรงมากนัก
 • สกิล 3 ลบบัปทุกอย่างออกจากเป้าหมาย
 • T2 ไม่สนหลบหลีก 50%

ข้อเสียของตัวละคร

 • ปั้นยากมาก ใช้ขนนกไฟเยอะมากๆๆๆๆๆๆ
 • กว่าจะเก็บเควสปลดล้อคครบ

สรุป

สำหรับใครที่สามารถปั้นได้ก็ปั้นเลยครับ ลง ABX วันแดงวายร้ายสบายมาก แต่สำหรับใครที่ยังไม่สะดวกปั้นก็ยังไม่ต้องรีบ เพราะมันกินทรัพยากรสูงมากๆ

รีวิว Cable T2

Cable T2 เกม Marvel Future Fight ตัวละครจากซีรีี่ส์ X-men ที่มาเป็น World Boss ตัวใหม่อีก 1 ตัว ไอเฟรมไม่มาก แต่สกิล 5 ยิงยาวเหมือน Cyclop แต่โคตรแรง

รีวิว Cable T2

ข้อดีของตัวละคร

 • การันตีติดคริเพิ่ม 30%
 • สกิล 1 ลบบัฟฝั่งตรงข้าม
 • สกิล 2 เพิ่มคริ 20%
 • สกิล 3 กันโจมตีได้ 5 ครั้ง และฮีลได้นิดหน่อย
 • passive เจาะอมตะ
 • สกิล 5 อมตะ 5 วิ และยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุด แรงมากๆ
 • สกิลลีดไม่สนหลบหลีก 50%

ข้อเสียของตัวละคร

 • ไอเฟรมสั้น เล่นค่อนข้างยาก สกิลเพลย์สูงหน่อย
 • ค่าตัวแพงมาก ใช้หินไฟกับหินชมพูฝั่ง X-men ในการอัพ

สรุป

สำหรับมือใหม่อาจปล่อยข้ามไปก่อน เพราะเล่นยาก และใช้เปิดออโต้ไม่เวิร์ค เอาไปลุยด่านโหดๆได้ แต่ต้องบังคับมือเพียวๆเท่านั้นถึงจะผ่าน

รีวิว Quicksilver T2

Quicksilver T2 เกม Marvel Future Fight ตัวละครจากซีรีี่ส์ X-men ที่มาเป็น World Boss ตัวใหม่ มาพร้อมกับไอเฟรมถึง 4 สกิล มีทั้งไม่สนหลบหลีกและเจาะอมตะ

ข้อดีของตัวละคร

 • ไอเฟรม 4 สกิล และนานมาก
 • มีเจาะอมตะ โอกาสติด 70% เป็น passive ติดตัว
 • มีไม่สนหลบหลีกติดตัวมา 50%
 • ผ่าน ABX ได้ไม่ยากเย็น

ข้อเสียของตัวละคร

 • ปั้นยาก
 • ดาเมจไม่แรง เน้นตอดเรื่อยๆ

สรุป

เป็นตัวละครที่เปลี่ยนเมต้าการ PVP ไปโดยสิ้นเชิง จะเห็นคนเอามาลงบ่อยมากๆ ใช้ผ่านได้หลายๆโหมดด้วย น่าปั้นกว่า Black Order ทุกตัวเลย

รีวิว Storm T2

Storm T2 เกม Marvel Future Fight ตัวละครจากซีรีี่ส์ X-men ที่ต้องทำ T2 เพื่อปลดล้อค Jean Grey
มาดูกันว่าหลังจากทำ T2 มาแล้วสามารถนำไปใช้งานอะไรได้บ้าง

ข้อดีของตัวละคร

 • สกิลแรง ยิ่งทำดาเมจยิ่งแรงขึ้นด้วยสกิล T2
 • ป่วนสนามได้ดีด้วยสกิลพายุ

ข้อเสียตัวละคร

 • ตัวบางมาก สกิลเอาตัวรอดต่ำมาก
 • สกิล 2 ที่ยิงสกิลไดไม่เบรคเป้าหมาย

สรุป

ยังไงก็ต้องปั้นเพื่อเอา Jean Grey ใช้งานได้ดีในด่านชาโดว์แลนด์ชั้นล่างถึงกลาง โดยเฉพาะด่านที่ต้องเอาตัวประเภทสีฟ้าลงแบบ Rumble จะเล่นง่ายมาก

รีวิว Wolverine ยู Age of Apocalypse

Wolverine ยู Age of Apocalypse ในเกม Marvel Future Fight เพิ่มความสามารถสกิล 5 ติดสตั๊นและสกิล 3 เปลี่ยนเป็นยิงเลเซอร์จากมือแทน

ข้อดีของชุด

 • สกิล 5 มีท่าจบติดสตั๊น
 • สกิล 2 เป็นยิงระยะไกล

ข้อเสียของชุด

 • ราคาแรง แพงเอาเรื่อง
 • ไม่ได้เปลี่ยนไปจนพีคขนาดสไตล์การเล่นเปลี่ยน หรือเก่งขึ้นมากนัก

สรุป

ถ้าเงินเหลือก็กดซื้อได้ ซึ่งปกติก็น่าจะเล่นวูฟกันอยู่แล้ว ก็จะได้ออพชั่นเสริมจากชุดนี้เพิ่มมาทำให้เก่งขึ้นไปอีกระดับ

รีวิว Cyclops ยู Age of Apocalypse

Cyclops ยู Age of Apocalypse เกม Marvel Future Fight ยูสุดเท่แต่เปล่ียนให้ Cyclops กลายเป็นวายร้ายไปเลย

รีวิว Cyclops ยู Age of Apocalypse

ข้อดีของยูนิฟอร์ม

 • เปลี่ยนสกิล 4 เป็น AoE(Area of Effect) ทำให้พื้นที่ใช้สกิลทำดาเมจอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่ง
 • เปลี่ยนให้ตัวละครกลายเป็นวายร้าย (Super Villain) เหมาะกับคนที่ขาดแคลนวายร้ายไปลงชาโดว์แลนด์
 • เท่

ข้อเสียของยูนิฟอร์ม

 • ราคาที่ลดแล้ว 750 เพชร แต่ยูก็ไม่ได้เปลี่ยนสกิลอะไรมากมายจนรู้สึกว่าคุ้มกับการลงทุนมากนัก

สรุป

ไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ครับ เว้นแต่ขาดแคลนวายร้ายจริงจังก็แนะนำให้กดมา แต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษเลย

รีวิว Cyclops T2

Cyclops T2 เกม Marvel Future Fight ตัวละครจากซีรีี่ส์ X-men ที่ต้องทำ T2 เพื่อปลดล้อค Jean Grey
มาดูกันว่าหลังจากทำ T2 มาแล้วสามารถนำไปใช้งานอะไรได้บ้าง

รีวิว Cyclops T2

ข้อดีของตัวละคร

 • ดาเมจแรง
 • สกิล 5 เป็นสกิลแบบกดใช้แล้วยิงต่อเนื่องเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดจากระยะการยิงหรือกดเดิน
 • สกิล 3 เจาะได้ทุกเกราะและอมตะ

ข้อเสียของตัวละคร

 • ตายง่าย สกิลการเอาตัวรอดต่ำ
 • ปั้นยากระดับนึงเพราะใช้ตั๋วไบโอช่วยไม่ได้เลย

สรุป

เป็นตัวละครที่ยังไงก็ต้องปั้นอยู่แล้วเพื่อจะปลดล้อค Jean Grey แต่โดยรวมก็ถือว่านำมาใช้งานได้ไม่มากนัก อยู่ที่ความถนัดของคนเล่นด้วย สำหรับมือใหม่ก็เป็นแกมบังคับว่าต้องปั้นอยู่แล้ว เพราะงั้นก็ปั้นไปเถอะ

รีวิว Jean Grey

Jean Grey เกม Marvel Future Fight ตัวแม่โคตรโหดฉายา Phoenix จาก X-men ได้ยากมากๆ แต่โหดสมกับความยากที่จะได้มา

รีวิว Jean Grey

ข้อดีของตัวละคร

 • ไอเฟรมนานมาก มี 2 สกิลหลักๆ
 • สกิลแรงวัวตายความล้ม เสริมทั้ง passive ด้วย
 • คืนชีพได้ 1 ครั้งถ้าตาย
 • หยุดเวลาได้ 2 วิ (เหมือนหมอแปลก)

ข้อเสียของตัวละคร

 • ปั้นยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เกมนี้

สรุป

ถ้าปั้นได้ก็แนะนำให้ปั้นแน่นอน เพราะโหดมากๆ ลงได้ทุกโหมดเลย แต่ปั้นยากสุดๆเช่นกัน มือใหม่อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้ครับ มันต้องปั้น T2 หลายตัวกว่าจะปลดล้อคได้

รีวิว Magneto T2

มาแล้วกับรีวิว Magneto T2 ในเกม Marvel Future Fight ตัวละคร X-men ที่ต้องมีถ้าจะเอา Jean Grey ส่วนตัวคิดว่าความสามารถไม่ได้พีคอะไรมากนัก อย่างมากก็ใช้สำหรับลง Shadowland มากกว่า

ข้อดีของตัวละคร

 • สกิลลีดเพิ่มโจมตีทุกรูปแบบให้กับ Mutant (พวก X-men) 45%
 • สกิล iframe 3 สกิล
 • สกิลโล่ป้องกันโจมตีได้ 8 ครั้ง (แบบโลกิ)

ข้อเสียของตัวละคร

 • สกิลอืดอาดมาก
 • เคลื่อนที่ช้า

สรุป

ตัวละครนี้ไม่เหมาะที่จำรีบปั้น นำมาใช้งานได้จำกัดมาก หลักๆคือไว้ลง Shadowland ด่านวายร้ายหรือตัวละคร Blast (สีฟ้า) ได้ เพราะงั้นแนะนำให้ปั้นเมื่อต้องการจะใช้ Jean Grey จะดีกว่าครับ

รายชื่อเควส Rise of the X-men – MARVEL Future Fight

Rise of the X-men เป็น Epic Quest ที่จะได้รางวัลเป็น Wolverine

รายชื่อเควส Rise of the X-men - MARVEL Future Fight

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส สิ่งที่ต้องทำ รางวัล รางวัล

Deluxe

1 Hero’s Rage [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine Level 10 X-Gene: Magneto x20
2 Familiar Enemy [RESEARCH] วิจัย Broken Robot Debris #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x100

Wolverine Level 15 M’kraan Shard x40
3 Enemy Territory [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x1 Wolverine Level 20 X-Gene: Magneto x20
4 Royal Consent [SPECIAL MISSION] จบด่าน Homecoming x1 (ด่านที่ได้ไบโอ Maximus) 200,000 Gold 300,000 Gold
5 Inhuman Alliance [RESEARCH] วิจัย Broken Robot Debris #2

ใช้หินแดง (Norn Stones of Strength) X100

Wolverine 2 Advancement 150 Crystals
6 Going Rogue [TRACKING] จบด่าน Going Rogue x1 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Rogue) X-Gene: Rogue x10 X-Gene: Magneto x20
7 First Aid อัพ Rogue ให้ถึง 3 50 Energy M’kraan Shard x40
8 Pursuing Maximus [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x1 200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
9 Endless Pursuit [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine 1 Mastery 300,000 Gold
10 Friends and Enemies

[TRACKING] จบด่าน Friends And Enemies x1 (ด่าน Beast)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

Dimension Debris x200 150 Crystals
11 Doctoral Research [RESEARCH] วิจัย Regeneration Device #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

X-Gene: Beast x10 X-Gene: Magneto x20
12 Healed Beast Rank Up Beast to 3 200,000 Gold M’kraan Shard

x40

13 Lost Traces [DIMENSION RIFT] จบด่านมิติ x1 Norn Stone of Strength x200 X-Gene:

Magneto x20

14 Request for Help [RESEARCH] วิจัย Mind Resistance Device #1

ใช้หินแดง (Norn Stones of Strength) x1000

50 Energy M’kraan Shard x40
15 Fly in Style [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 200.000 Gold 150 Crystals
16 Noises of the Jungle [SPECIAL MISSION] จบด่าน Jungle Boogie once (ด่านที่ได้ไบโอ Wiccan) Dimension Chest: 6 ISO-8 X-Gene:

Magneto x20

17 Audience with the King [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x3 Wolverine Level 25 M’kraan Shard x40
18 Raging Storm

[TRACKING] จบด่าน Weathering The Storm x1 (ด่าน Storm)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
19 Nature’s Wrath [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 Wolverine 3 Advancement 300,000 Gold
20 Urgent Rescue [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine 2 Mastery 150 Crystals
21 Ancient Magic [ISO-8] อัพเกรด ISO-8 1 ครั้ง X-Gene: Storm x10 X-Gene: Magneto x20
22 Hoping for a Recovery อัพ Storm ให้ถึง 3 200,000 Gold M’kraan Shard x40
23 City of the Dead

[TRACKING] จบด่าน Weathering The Storm x2 (ด่าน Storm)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

100 Norn Stone of Chaos X-Gene: Magneto x20
24 Book of Reapers [RESEARCH] วิจัย Book of Reapers #1

ใช้หินรุ้ง (Norn Stones of Chaos) x800

Wolverine Level 30 300,000 Gold
25 Dancing Spirits [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 X-Gene: Storm x20 150 Crystals
26 Self-sacrifice อัพ Storm ให้ถึง 5 200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
27 After the Storm [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x2  Wolverine Level 35 M’kraan Shard x40
28 The Search of Wakanda [Special Mission] จบด่าน Jungle Boogie 1 ครั้ง (ด่าน Wiccan)
Wolverine 4 X-Gene: Magneto x20
29 Magneto’s Revenge [Tracking Mission] จบด่าน Friends and Enemies 2 ครั้ง (ด่าน Beast)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

Rogue X-Genes, x20 M’Kraan Shard, x40
30 An Unfavorable Situation อัพ Rogue ให้ถึง 5
หินดำระดับ 1 (R1 BAM), x200 Crystals, x150
31 An Unexpected Development Research Broken Robot Debris #3

ใช้ หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x5

Wolverine 3Mastery Magneto X-Genes x20
32 King’s Advice [Dimension Rift] จบด่านมิติ x 3
Wolverine Lvl. 40 300,000 gold
33 Stolen Vibranium [Timeline Battle] PVP ชนะ 3 ครั้ง 200,000 gold Magneto X-Genes, x20
34 Semimetal [Story Mission] จบด่านใดก็ได้ x5
Wolverine Lvl. 45 M’kraan shard, x40
35 The Sub-Zero Search [Daily Mission] จบด่านรายวัน x2 ISO-8 6* Chest, x1 150 Crystals
36 Blindsided! [Tracking Mission] จบด่าน Blindsided 1 ครั้ง (ด่าน Cyclop)
Cyclops X-Genes, x10 X-Gene: Magneto x20
37 Fallen Summers อัพ Cyclops ให้ถึง 3 200,000 gold M’kraan shard, x40
38 The Difficult Search [Villain Siege] ปราบปรามวายร้าย 2 ครั้ง
Wolverine 5 X-Gene: Magneto x20
39 Heading to Attilan [Story Mission] จบด่านใดก็ได้ x5 Wolverine 4 Mastery 300,000 gold
40 Problem Solved [Tracking Mission] จบด่าน Friends and Enemies 3 ครั้ง (ด่าดน Beast)
M’kraan Shard, x200 Crystals, x150
41 Beginning the Research [Research] วิจัย Mental Resistance #2

ใช้ 1,000 M’kraan Shards

Beast X-Genes, x20 Magneto X-Genes, x20
42 Burning Desire for Knowledge อัพ Beast ให้ถึง 5
200,000 Gold M’Kraan Shard, 40
43 Homeward [Tracking Mission] จบด่าน “Going Rogue” 3 ครั้ง (ด่าน Rogue) Wolverine Lvl. 50 Magneto X-Genes, x20
44 Mansion Mayhem [Tracking Mission] จบด่าน “Weathering the Storm” 3 ครั้ง (ด่าน Storm)
Cyclops X-Genes x20 M’Kraan Shards, x40
45 The Road to School อัพ Cyclops ให้ถึง 5 หินดำระดับ 1 (R1 BAM), x200 150 Crystals
46 Mental Anguish [Research] วิจัย Cerebro #1

ใช้ หินดำระดับ 6 (R6 BAM) x3

Wolverine to Lvl. 55 X-Gene: Magneto x20
47 Final Location [Daily Mission] จบด่านรายวัน 2 ครั้ง ISO-8 6* Chest, x1 400,000 gold
48 Searching for Terrigen [Tracking Mission] จบด่าน Blindsded 2 ครั้ง (ด่าน Cyclop) Wolverine 5 Mastery M’kraan shards, x50
49 Magneto’s Might [Veiled Secret] จบด่าน Magneto’s Might 1 ครั้ง (ด่าน Magneto ธรรมดา) M’kraan crystals, x100 150 Crystals
50 Cannot Target [Research] วิจัย Mental Resistance #3

ใช้ 1,000 M’kraan Crystals

Wolverine rank up to 6* M’kraan shards, x50
51 Grey’s Problem [Veiled Secret] จบด่าน Magneto’s Might 1 ครั้ง (ด่าน Magneto ธรรมดา) Phoenix Feather, x100 Magneto X-Genes, x20
52 Weakened [Research] วิจัย Regeneration Device #2

ใช้ 1,000 Phoenix Feathers

Wolverine Lvl. 60 400,000 gold
53 Phoenix Rising [Veiled Secret] จบด่าน Rise of the Phoenix 1 ครั้ง (ด่าน Jean Grey) Clear Ticket, x100 M’kraan shard, x50
54 The Phoenix’s Warning [Epic Quest] ทำครบทุกเควส
Wolverine 6 Mastery 400,000 gold

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • หินมิติ (Dimension Debris), 1100
 • หินแดง (Norn Stone of Strength), 1100
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos), 800
 • หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Anti-Matter), 5 (1,000 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+5,625,000 gold)
 • หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Anti-Matter), 3 (2,400 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+16,500,000 gold)
 • M’kraan Shard, 1000
 • M’kraan Crystal, 1000
 • Phoenix Feather, 1000

ของรางวัลรวมทั้งหมด

 • Wolverine T2 lvl 60
 • 2,000,000 Gold
 • Rogue X-Genes, 30
 • Beast X-Genes, 30
 • Storm X-Genes, 30
 • Cyclops X-Genes, 30
 • 100 Energy
 • หินมิติ (Dimension Debris), 200
 • หินแดง (Norn Stone of Strength), 200
 • 6* ISO Dimension Chest, 2
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos), 100
 • หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Anti-Matter), 100
 • M’kraan Shard, 200
 • M’kraan Crystal, 100
 • Phoenix Feather, 100
 • Clear Tickets, 100

ของรางวัลทั้งหมดจาก Deluxe

 • 6 Magneto
 • Magneto X-Genes, 400
 • M’kraan Shard, 630
 • 3,000,000 Gold
 • 1500 Crystals

รีวิว Wolverine T2

มาแล้วกับรีวิว Wolverine T2 ในเกม Marvel Future Fight ตัวละครบ้าพาวจาก Epic Quest อันใหม่ เป็นตัวละครที่มาสายคริเต็มสูบ มีการันตีติดคริถึง 50% และสามารถดันความแรงคริได้ถึง 200%

รีวิว Wolverine T2

ข้อดีของตัวละคร

 • การันตีติดคริ 50% ไม่ต้องอัพอัตราคริเพิ่มแล้ว
 • ความแรงติดคริดันได้ถึง 200% (ได้จากสกิล T2 50%)
 • สกิล 5 iframe นานและแรงมาก
 • เคลื่อนที่ได้รวดเร็วด้วยสกิล
 • มีเด้งเลือดทุกๆ 1 วิ เมื่อเลือดต่ำกว่า 99% เด้ง 5% ของเลือดเต็ม (เหมือน Gwenpool แต่เด้งแรงกว่ามาก)
 • ผ่าน ABX ได้
 • ผ่านด่านเนื้อเรื่องยากๆได้หลายด่านโดยการเปิดออโต้ (โดยเฉพาะ 12-6 ไว้ฟาร์มหา Uru ไม่สนป้องกัน)

ข้อเสียของตัวละคร

 • ปั้นยาก ต้องจบ Epic Quest ถึงจะได้ตัวเลเวลเต็มมาใช้งาน
 • มี iframe นานแค่สกิล 5 นอกนั้นจะอยู่แป๊บเดียว แต่เน้นเป็น relocation (เปลี่ยนตำแหน่ง)เสียมากกว่า ต้องใช้งานระวัง เผลอเรอเมื่อไหร่ก็นอนได้

สรุป

เป็นตัวละครที่ถ้าปั้นมาใช้งานได้ก็คุ้มค่าแน่นอน เป็นตัวที่โหดและเป็นสายคริผสมกับไม่สนป้องกันได้เลย หวดแรงมากๆ และเป็นทางผ่านไปเอา Jean Grey ด้วย ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง