รายชื่อเควส X-Force (Deadpool) – MARVEL Future Fight

X-Force เป็น Epic Quest ที่จะได้รางวัลเป็น Deadpool

รายชื่อเควส X-Force (Deadpool) – MARVEL Future Fight

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส สิ่งที่ต้องทำ รางวัล รางวัล DELUXE
1 Planting the Seed [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Deadpool Level 10 X-Gene: Psylocke x20
2 Taco Truck Terror ใช้ Energy 50 Deadpool Level 15 M’kraan Shard x40
3 Cable Service [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x1 Energy x50 X-Gene: Psylocke x20
4 Dark Secrets [SEARCH] ค้นหา Death Seed #1 เล่น STORY MISSION ใดก็ได้ สุ่มดรอป ต้องใช้ 10 อัน Deadpool 2  ทอง 300,000
5 Gearing Up [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม ทอง 200,000 เพชร 150
6 Put Me In Coach ใช้ทอง 500,000 Deadpool Level 20 X-Gene: Psylocke x20
7 Reading Up อัพเกรด [ISO-8] 1 ครั้ง ทอง 200,000 M’kraan Shard x40
8 Viva La France! [SEARCH] ค้นหา Death Seed #2 เล่นด่าน MESSY FRIENDS สุ่มดรอป ต้องใช้ 20 อัน Deadpool 1  X-Gene: Psylocke x20
9 Cut off One Limb [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x2 Deadpool Level 25 ทอง 300,000
10 Tourist Trap [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 ตั๋วผ่านด่าน x50 เพชร 150
11 UFO No! [RESEARCH] วิจัย Mysterious Object #1 ใช้หินมิติ Dimension Debris x20 Deadpool 3  X-Gene: Psylocke x20
12 Aw, Man. This Guy? [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Fantomex x10 M’kraan Shard x40
13 Run, Frenchie, Run! อัพ Fantomex ให้ถึง 3  Dimension Debris x100 X-Gene: Psylocke x20
14 This is Taking For E.V.A. [RESEARCH] วิจัย Mysterious Object #2 ใช้หินเขียว Norn Stone of Brilliance x500, DIMENSION DEBRIS x1000 Deadpool Level 30 M’kraan Shard x40
15 French Toast [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool 2  เพชร 150
16 Let’s Make a Deal [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x5 Deadpool Level 35 X-Gene: Psylocke x20
17 Losers of Paris [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Antimatter) x50 M’kraan Shard x40
18 Queasy Ride [RESEARCH] วิจัย E.V.A. #1 ใช้ หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Antimatter) x200 Deadpool 3  X-Gene: Psylocke x20
19 Chrome-Plated Comrade [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 Norn Stone of Brilliance x200 ทอง 300,000
20 Ch-Ch-Challenges! [RESEARCH] วิจัย E.V.A. #2 ใช้หินเขียว Norn Stone of Brilliance x1000 ทอง 200,000 เพชร 150
21 Cold Storage [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 Deadpool Level 40 X-Gene: Psylocke x20
22 Colossal Problem [Stupid X-Men] จบด่าน Chrome-Plated Comrade x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Colossus) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Colossus x10 M’kraan Shard x40
23 Number Two อัพ Colossus ให้ถึง 3 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
24 What a Hack! ใช้ Energy 75 Deadpool 4  ทอง 300,000
25 Flying in Style [SEARCH] ค้นหา X-Jet Fuel #1 เล่น STORY MISSION ใดก็ได้ สุ่มดรอป ต้องใช้ 50 อัน กล่อง ISO-8 6 * เพชร 150
26 Welcoming Committee [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x3 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
27 Lend a Hand [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x5 หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x1 M’kraan Shard x40
28 Directional Challenge [SEARCH] ค้นหา X-Jet Fuel #2 ใช้ หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x5. NORN STONE OF CHAOS (หินรุ้ง) x1200 Deadpool Level 45 X-Gene: Psylocke x20
29 Psy-Locked Out [STUPID X-MEN] จบด่าน Psy-Locked Out x3 (ด่านสู้กับ Psylocke) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Fantomex x20 M’kraan Shard x40
30 Don’t Mind If You Do อัพ Fantomex ให้ถึง 5  M’kraan Shard x200 เพชร 150
31 Psychic Sweep [RESEARCH] วิจัย Mini-Cerebro #1 ใช้เศษหินชมพู M’KRAAN SHARD x1200 Deadpool 4  X-Gene: Psylocke x20
32 Locked and (Re)Load ใช้ทอง 1,000,000 ทอง 200,000 ทอง 300,000
33 Wakanda Tricks Is This? [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 Energy x25 X-Gene: Psylocke x20
34 Jungle Boogie [STUPID X-MEN] จบด่าน Psy-Locked Out x3 (ด่านสู้กับ Psylocke) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool Level 50 M’kraan Shard x40
35 Seed Stealer [MESSY FRIENDS] จบด่าน Domino Falls x3 (สู้กับ Domino) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Domino x10 เพชร 150
36 Since We’re Here… อัพ Domino ให้ถึง 3  Deadpool 5  X-Gene: Psylocke x20
37 Gotta Jet! [SEARCH] ค้นหา X-Jet Detector สุ่มดรอปจากด่าน MESSY FRIENDS หรือ STUPID X-MEN ต้องใช้ 50 อัน ทอง 200,000 M’kraan Shard x40
38 Not-So-Safehouse [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 กล่อง ISO-8 6 * X-Gene: Psylocke x20
39 Domino Falls [MESSY FRIENDS] จบด่าน Domino Falls x3 (สู้กับ Domino) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool Level 55 ทอง 300,000
40 Double Dipper [THE BIG TWIN] จบด่าน Cutting Cable x3 (สู้กับ Cable) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม ทอง 200,000 เพชร 150
41 Deadpool Denied [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 ตั๋วผ่านด่าน x50 X-Gene: Psylocke x20
42 You Guys Again?!? [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x10 Deadpool 5  M’kraan Shard x40
43 Cutting Cable [THE BIG TWIN] จบด่าน Cutting Cable x3 (สู้กับ Cable) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Domino x20 X-Gene: Psylocke x20
44 Black Market อัพ Domino ให้ถึง 5  PHOENIX FEATHER x150 M’kraan Shard x40
45 Just in Case… [TIMELINE BATTLE] ชนะ(เท่านั้น) PVP x10 M’kraan Crystal x150 เพชร 150
46 X-Force Assemble! [RESEARCH] วิจัย Mini-Cerebro #2 ใช้ขนนกไฟ (PHOENIX FEATHER) x1200, M’KRAAN CRYSTAL (หินชมพู) x1200 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
47 How Disarming! [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 กล่อง ISO-8 6 * ทอง 400,000
48 Second Seed [SEARCH] ค้นหา missiles สุ่มดรอปจาก Dimension Rift (ประตูมิติ) ต้องใช้ x50 Deadpool 6  M’kraan Shard x50
49 Third Time’s a Charm [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x3 X-Gene: Colossus x20 เพชร 150
50 Bozhe Moi! อัพ Colossus ให้ถึง 5  Energy x25 M’kraan Shard x50
51 Final Countdown ใช้ Energy 100 หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x1 X-Gene: Psylocke x20
52 If You Build It… [RESEARCH] วิจัย Time Slide Machine ใช้ หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x3 Deadpool 6  ทอง 400,000
53 Ending Stryfe [THE BIG TWIN] จบด่าน Ending the Stryfe x1 (สู้กับ Stryfe) ทอง 200,000 M’kraan Shard x50
54 X-pilogue จบเควสทั้งหมด Deadpool Level 60 ทอง 400,000

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • Fantomex *5
 • Domino *5
 • Colossus *5
 • Dimension Debris x100
 • Norn Stone of Brilliance (หินเขียว) x1500
 • BAM(หินดำ) Rank 1 x200
 • BAM(หินดำ) Rank 4 x5
 • BAM(หินดำ) Rank 6 x3
 • Chaos Norn Stone x1200
 • M’kraan Shard x1200
 • Phoenix Feather x1200
 • M’kraan Crystal x1200

ของรางวัลทั้งหมด

 • Deadpool T2 lvl 60
 • ทอง 2,000,000
 • Energy x100
 • BAM Rank 1 x50
 • BAM Rank 4 x1
 • BAM Rank 6 x1
 • CLEAR TICKET x100
 • Dimension Debris x100
 • Norn Stone of Brilliance x100
 • DIMENSION CHEST: 6 * ISO-8 x3
 • M’KRAAN SHARD x200
 • PHOENIX FEATHER x150
 • M’KRAAN CRYSTAL x150
 • X-Gene: FANTOMEX x30
 • X-Gene: Colossus x30
 • X-Gene: DOMINO x30

ของรางวัลทั้งหมดจาก Deluxe

 • Psylocke *6
 • X-Gene Psylocke x400
 • M’kraan Shard x630
 • Crystal x1500
 • ทอง 3,000,000

 

รายชื่อเควส Rise of the X-men – MARVEL Future Fight

Rise of the X-men เป็น Epic Quest ที่จะได้รางวัลเป็น Wolverine

รายชื่อเควส Rise of the X-men - MARVEL Future Fight

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส สิ่งที่ต้องทำ รางวัล รางวัล

Deluxe

1 Hero’s Rage [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine Level 10 X-Gene: Magneto x20
2 Familiar Enemy [RESEARCH] วิจัย Broken Robot Debris #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x100

Wolverine Level 15 M’kraan Shard x40
3 Enemy Territory [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x1 Wolverine Level 20 X-Gene: Magneto x20
4 Royal Consent [SPECIAL MISSION] จบด่าน Homecoming x1 (ด่านที่ได้ไบโอ Maximus) 200,000 Gold 300,000 Gold
5 Inhuman Alliance [RESEARCH] วิจัย Broken Robot Debris #2

ใช้หินแดง (Norn Stones of Strength) X100

Wolverine 2 Advancement 150 Crystals
6 Going Rogue [TRACKING] จบด่าน Going Rogue x1 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Rogue) X-Gene: Rogue x10 X-Gene: Magneto x20
7 First Aid อัพ Rogue ให้ถึง 3 50 Energy M’kraan Shard x40
8 Pursuing Maximus [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x1 200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
9 Endless Pursuit [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine 1 Mastery 300,000 Gold
10 Friends and Enemies

[TRACKING] จบด่าน Friends And Enemies x1 (ด่าน Beast)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

Dimension Debris x200 150 Crystals
11 Doctoral Research [RESEARCH] วิจัย Regeneration Device #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

X-Gene: Beast x10 X-Gene: Magneto x20
12 Healed Beast Rank Up Beast to 3 200,000 Gold M’kraan Shard

x40

13 Lost Traces [DIMENSION RIFT] จบด่านมิติ x1 Norn Stone of Strength x200 X-Gene:

Magneto x20

14 Request for Help [RESEARCH] วิจัย Mind Resistance Device #1

ใช้หินแดง (Norn Stones of Strength) x1000

50 Energy M’kraan Shard x40
15 Fly in Style [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 200.000 Gold 150 Crystals
16 Noises of the Jungle [SPECIAL MISSION] จบด่าน Jungle Boogie once (ด่านที่ได้ไบโอ Wiccan) Dimension Chest: 6 ISO-8 X-Gene:

Magneto x20

17 Audience with the King [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x3 Wolverine Level 25 M’kraan Shard x40
18 Raging Storm

[TRACKING] จบด่าน Weathering The Storm x1 (ด่าน Storm)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
19 Nature’s Wrath [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 Wolverine 3 Advancement 300,000 Gold
20 Urgent Rescue [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine 2 Mastery 150 Crystals
21 Ancient Magic [ISO-8] อัพเกรด ISO-8 1 ครั้ง X-Gene: Storm x10 X-Gene: Magneto x20
22 Hoping for a Recovery อัพ Storm ให้ถึง 3 200,000 Gold M’kraan Shard x40
23 City of the Dead

[TRACKING] จบด่าน Weathering The Storm x2 (ด่าน Storm)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

100 Norn Stone of Chaos X-Gene: Magneto x20
24 Book of Reapers [RESEARCH] วิจัย Book of Reapers #1

ใช้หินรุ้ง (Norn Stones of Chaos) x800

Wolverine Level 30 300,000 Gold
25 Dancing Spirits [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 X-Gene: Storm x20 150 Crystals
26 Self-sacrifice อัพ Storm ให้ถึง 5 200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
27 After the Storm [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x2  Wolverine Level 35 M’kraan Shard x40
28 The Search of Wakanda [Special Mission] จบด่าน Jungle Boogie 1 ครั้ง (ด่าน Wiccan)
Wolverine 4 X-Gene: Magneto x20
29 Magneto’s Revenge [Tracking Mission] จบด่าน Friends and Enemies 2 ครั้ง (ด่าน Beast)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

Rogue X-Genes, x20 M’Kraan Shard, x40
30 An Unfavorable Situation อัพ Rogue ให้ถึง 5
หินดำระดับ 1 (R1 BAM), x200 Crystals, x150
31 An Unexpected Development Research Broken Robot Debris #3

ใช้ หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x5

Wolverine 3Mastery Magneto X-Genes x20
32 King’s Advice [Dimension Rift] จบด่านมิติ x 3
Wolverine Lvl. 40 300,000 gold
33 Stolen Vibranium [Timeline Battle] PVP ชนะ 3 ครั้ง 200,000 gold Magneto X-Genes, x20
34 Semimetal [Story Mission] จบด่านใดก็ได้ x5
Wolverine Lvl. 45 M’kraan shard, x40
35 The Sub-Zero Search [Daily Mission] จบด่านรายวัน x2 ISO-8 6* Chest, x1 150 Crystals
36 Blindsided! [Tracking Mission] จบด่าน Blindsided 1 ครั้ง (ด่าน Cyclop)
Cyclops X-Genes, x10 X-Gene: Magneto x20
37 Fallen Summers อัพ Cyclops ให้ถึง 3 200,000 gold M’kraan shard, x40
38 The Difficult Search [Villain Siege] ปราบปรามวายร้าย 2 ครั้ง
Wolverine 5 X-Gene: Magneto x20
39 Heading to Attilan [Story Mission] จบด่านใดก็ได้ x5 Wolverine 4 Mastery 300,000 gold
40 Problem Solved [Tracking Mission] จบด่าน Friends and Enemies 3 ครั้ง (ด่าดน Beast)
M’kraan Shard, x200 Crystals, x150
41 Beginning the Research [Research] วิจัย Mental Resistance #2

ใช้ 1,000 M’kraan Shards

Beast X-Genes, x20 Magneto X-Genes, x20
42 Burning Desire for Knowledge อัพ Beast ให้ถึง 5
200,000 Gold M’Kraan Shard, 40
43 Homeward [Tracking Mission] จบด่าน “Going Rogue” 3 ครั้ง (ด่าน Rogue) Wolverine Lvl. 50 Magneto X-Genes, x20
44 Mansion Mayhem [Tracking Mission] จบด่าน “Weathering the Storm” 3 ครั้ง (ด่าน Storm)
Cyclops X-Genes x20 M’Kraan Shards, x40
45 The Road to School อัพ Cyclops ให้ถึง 5 หินดำระดับ 1 (R1 BAM), x200 150 Crystals
46 Mental Anguish [Research] วิจัย Cerebro #1

ใช้ หินดำระดับ 6 (R6 BAM) x3

Wolverine to Lvl. 55 X-Gene: Magneto x20
47 Final Location [Daily Mission] จบด่านรายวัน 2 ครั้ง ISO-8 6* Chest, x1 400,000 gold
48 Searching for Terrigen [Tracking Mission] จบด่าน Blindsded 2 ครั้ง (ด่าน Cyclop) Wolverine 5 Mastery M’kraan shards, x50
49 Magneto’s Might [Veiled Secret] จบด่าน Magneto’s Might 1 ครั้ง (ด่าน Magneto ธรรมดา) M’kraan crystals, x100 150 Crystals
50 Cannot Target [Research] วิจัย Mental Resistance #3

ใช้ 1,000 M’kraan Crystals

Wolverine rank up to 6* M’kraan shards, x50
51 Grey’s Problem [Veiled Secret] จบด่าน Magneto’s Might 1 ครั้ง (ด่าน Magneto ธรรมดา) Phoenix Feather, x100 Magneto X-Genes, x20
52 Weakened [Research] วิจัย Regeneration Device #2

ใช้ 1,000 Phoenix Feathers

Wolverine Lvl. 60 400,000 gold
53 Phoenix Rising [Veiled Secret] จบด่าน Rise of the Phoenix 1 ครั้ง (ด่าน Jean Grey) Clear Ticket, x100 M’kraan shard, x50
54 The Phoenix’s Warning [Epic Quest] ทำครบทุกเควส
Wolverine 6 Mastery 400,000 gold

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • หินมิติ (Dimension Debris), 1100
 • หินแดง (Norn Stone of Strength), 1100
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos), 800
 • หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Anti-Matter), 5 (1,000 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+5,625,000 gold)
 • หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Anti-Matter), 3 (2,400 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+16,500,000 gold)
 • M’kraan Shard, 1000
 • M’kraan Crystal, 1000
 • Phoenix Feather, 1000

ของรางวัลรวมทั้งหมด

 • Wolverine T2 lvl 60
 • 2,000,000 Gold
 • Rogue X-Genes, 30
 • Beast X-Genes, 30
 • Storm X-Genes, 30
 • Cyclops X-Genes, 30
 • 100 Energy
 • หินมิติ (Dimension Debris), 200
 • หินแดง (Norn Stone of Strength), 200
 • 6* ISO Dimension Chest, 2
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos), 100
 • หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Anti-Matter), 100
 • M’kraan Shard, 200
 • M’kraan Crystal, 100
 • Phoenix Feather, 100
 • Clear Tickets, 100

ของรางวัลทั้งหมดจาก Deluxe

 • 6 Magneto
 • Magneto X-Genes, 400
 • M’kraan Shard, 630
 • 3,000,000 Gold
 • 1500 Crystals

รายชื่อเควสหมอแปลก Epic Quest Dr. Strange – MARVEL Future Fight

Epic Quest Dr. Strange หรือเควสหมอแปลกมีชื่อว่า Sorcerer Supreme

รายชื่อเควสหมอแปลก Epic Quest Dr. Strange

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส ที่ต้องทำ รางวัล
1 Sorcerer Awakened [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x 3 Doctor Strange Level 10
2 Repair the Sanctum Sanctorum [STORY MISSION] จบด่าน 1-8 x1 Doctor Strange Level 15
3 Spring Cleaning [STORY MISSION] จบด่าน 2-3 x1 Doctor Strange Level 20
4 Theft [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x2 20x Norn Stone of Strength
5 Traces [RESEARCH] วิจัย Crystal Orb of Agamotto

ใช้หินแดง (Norn Stone of Strength) x50

Doctor Strange 2 Advancement
6 The Book flows into the AIM

[STORY MISSION] จบด่าน 2-7 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 25
7 Whereabouts [STORY MISSION] จบด่าน 5-1 x5 Doctor Strange Level 30
8 The One Who Has

[STORY MISSION] จบด่าน 6-3 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Gear Up Kit x300
9 The Book of Vishanti [ISO-8] ตีบวก ISO-8 Doctor Strange 1MasteryStarMastery
10 Understanding Vishanti #1 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti

ใช้หินฟ้า (Norn Stone of Energy) x200

Doctor Strange 3RankStarAdvancement
11 Compatriot

[MEMORY MISSION] จบด่าน Road to the Monastery x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 35
12 Rescuing the Refugees [ASSEMBLE POINTS] Send 1 Alliance Point Selector: Biometrics x30
13 Accompanied Growth อัพ Baron Mordo ให้ได้ 4 Doctor Strange Level 40
14 Sparring [TIMELINE BATTLE] เข้า Timeline Battle x3 20 Crystals
15 Lost Artifact [CUSTOM GEAR] ตีบวกเกียร์ช่องสุดท้าย x1 150,000 Gold
16 Understanding Vishanti #2 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti #2

ใช้หินเขียว (Norn Stone of Brilliance) x600

Doctor Strange 2Mastery
17 Mysterious Challenger

[MEMORY MISSION] จบด่าน Mysterious Ambush x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x40
18 Demons Around อัพ Wong ให้ถึง 4 20 Crystals
19 Understanding Vishanti #3 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti #3

ใช้หินม่วง (Norn Stone of Omnipotence) x1200

Doctor Strange 4Advancement
20 Final Test

[MEMORY MISSION] จบด่าน Monastery in Trouble x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 45
21 Escape อัพ Ancient One ให้ถึง 4 20 Crystals
22 Understanding Vishanti #4 [RESEARCH] Research The Book of Vishanti #4

ใช้หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos) x1200

Doctor Strange Level 50
23 Kaecilius’ Conspiracy

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector Biometrics x50
24 Kaecilius’ Power อัพ Kaecilius ให้ถึง 4 30 Crystals
25 Conspiracy Revealed

[MEMORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Clear Ticket x50
26 Final Instruction [CHALLENGE] ทำเควสรายทำครบทั้งหมด (หรือ Achievement รายวันนั่นล่ะ) Doctor Strange 3Mastery
27 Activating the Eye of Agamotto [RESEARCH] วิจัย The Eye of Agamotto

ใช้หินดำระดับ 3 (Rank 3 Black Antimatter) x10

Doctor Strange 5Advancement
28 Kaecilius Returns

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Dimension Chest: *5 ISO-8
29 Dimension Research [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x3 30 Crystals
30 Dimension Expert [DIMENSION RIFT] จบด่านมิติ x3 100 Energy
31 Dark Dimension [RESEARCH] วิจัย Dark Dimension #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

Doctor Strange Level 55
32 Satana

[DARK DIMENSION] จบด่าน Dark Advent x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x50
33 Focused Strength อัพ Satana ให้ถึง to 5 Dimension Chest: *6 ISO-8
34 Another Dark Dimension [RESEARCH] วิจัย Dark Dimension #2

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

Doctor Strange 4Mastery
35 Demonic Strategy

[DARK DIMENSION] จบด่าน Increasing Darkness x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

200,000 Gold
36 Dark Attack [COMIC CARDS] อัพเกรดการ์ด x1 Clear Ticket x50
37 How to Stop the Dark

[DAILY MISSION] จบด่านรายวัน 2 ครั้ง

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x70
38 Demons Gaining Strength อัพ Hellstorm ให้ถึง 5 Comic Card Chest: Legendary
39 Wand of Watoomb [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x3 50 Crystals
40 Power of the Wand [RESEARCH] วิจัย the Wand of Watoomb

ใช้หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x4

Doctor Strange 6Advancement
41 Rescuing the Princess

[DARK DIMENSION] จบด่านมิติ x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Clear Ticket x100
42 Clea Rescued อัพ Clea ให้ถึง 5 Doctor Strange 5Mastery
43 Sorcerer Duo อัพ Clea ให้ถึง 5 Doctor Strange Level 60
44 Final Strike

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark #6 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Dimension Chest: *6 ISO-8 (Awaken)
45 The Sorcerer Supreme Returns [EPIC QUEST] ทำเควสเสร็จทั้งหมด Doctor Strange 6Mastery

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • หินแดง (Norn Stone of Strength) x 50
 • หินฟ้า (Norn Stone of Energy) x 200
 • หินเขียว (Norn Stone of Brilliance) x 600
 • หินม่วง (Norn Stone of Omnipotence) x 1200
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos) x 1200
 • หินดำระดับ 3 (Rank 3 Black Antimatter) x 10 (1000 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+ 4,375,000 ทอง)
 • หินมิติ (Dimension Debris) x 2000
 • หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x 4 (3,200 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+22,000,000 ทอง)

ของรางวัลที่ได้รับทั้งหมด

 • หมอแปลกเลเวล 60 ระดับ 6 
 • หินแดง (Norn Stone of Strength) x 25
 • Gear Up Kits x 300
 • ไบโอ Bio Selectors, 30/40/50/60/70=270 รวม
 • Crystals, 20/20/30/40/50=160 รวม
 • Gold, 150,000+200,000= 350,000 รวม
 • Clear Tickets, 50/50/100= 200 รวม
 • ISO-8 Chest, 5/6/6* (Awakened)
 • Comic Card Chest, 5*
 • Energy, 100

แปลจาก:

 • http://future-fight.wikia.com/wiki/Epic_Quest
 • https://www.reddit.com/r/future_fight/comments/59qrrq/dr_strange_epic_quest_guide/