รายชื่อเควส X-Force (Deadpool) – MARVEL Future Fight

X-Force เป็น Epic Quest ที่จะได้รางวัลเป็น Deadpool

รายชื่อเควส X-Force (Deadpool) – MARVEL Future Fight

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส สิ่งที่ต้องทำ รางวัล รางวัล DELUXE
1 Planting the Seed [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Deadpool Level 10 X-Gene: Psylocke x20
2 Taco Truck Terror ใช้ Energy 50 Deadpool Level 15 M’kraan Shard x40
3 Cable Service [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x1 Energy x50 X-Gene: Psylocke x20
4 Dark Secrets [SEARCH] ค้นหา Death Seed #1 เล่น STORY MISSION ใดก็ได้ สุ่มดรอป ต้องใช้ 10 อัน Deadpool 2  ทอง 300,000
5 Gearing Up [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม ทอง 200,000 เพชร 150
6 Put Me In Coach ใช้ทอง 500,000 Deadpool Level 20 X-Gene: Psylocke x20
7 Reading Up อัพเกรด [ISO-8] 1 ครั้ง ทอง 200,000 M’kraan Shard x40
8 Viva La France! [SEARCH] ค้นหา Death Seed #2 เล่นด่าน MESSY FRIENDS สุ่มดรอป ต้องใช้ 20 อัน Deadpool 1  X-Gene: Psylocke x20
9 Cut off One Limb [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x2 Deadpool Level 25 ทอง 300,000
10 Tourist Trap [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 ตั๋วผ่านด่าน x50 เพชร 150
11 UFO No! [RESEARCH] วิจัย Mysterious Object #1 ใช้หินมิติ Dimension Debris x20 Deadpool 3  X-Gene: Psylocke x20
12 Aw, Man. This Guy? [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Fantomex x10 M’kraan Shard x40
13 Run, Frenchie, Run! อัพ Fantomex ให้ถึง 3  Dimension Debris x100 X-Gene: Psylocke x20
14 This is Taking For E.V.A. [RESEARCH] วิจัย Mysterious Object #2 ใช้หินเขียว Norn Stone of Brilliance x500, DIMENSION DEBRIS x1000 Deadpool Level 30 M’kraan Shard x40
15 French Toast [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool 2  เพชร 150
16 Let’s Make a Deal [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x5 Deadpool Level 35 X-Gene: Psylocke x20
17 Losers of Paris [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Antimatter) x50 M’kraan Shard x40
18 Queasy Ride [RESEARCH] วิจัย E.V.A. #1 ใช้ หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Antimatter) x200 Deadpool 3  X-Gene: Psylocke x20
19 Chrome-Plated Comrade [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 Norn Stone of Brilliance x200 ทอง 300,000
20 Ch-Ch-Challenges! [RESEARCH] วิจัย E.V.A. #2 ใช้หินเขียว Norn Stone of Brilliance x1000 ทอง 200,000 เพชร 150
21 Cold Storage [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 Deadpool Level 40 X-Gene: Psylocke x20
22 Colossal Problem [Stupid X-Men] จบด่าน Chrome-Plated Comrade x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Colossus) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Colossus x10 M’kraan Shard x40
23 Number Two อัพ Colossus ให้ถึง 3 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
24 What a Hack! ใช้ Energy 75 Deadpool 4  ทอง 300,000
25 Flying in Style [SEARCH] ค้นหา X-Jet Fuel #1 เล่น STORY MISSION ใดก็ได้ สุ่มดรอป ต้องใช้ 50 อัน กล่อง ISO-8 6 * เพชร 150
26 Welcoming Committee [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x3 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
27 Lend a Hand [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x5 หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x1 M’kraan Shard x40
28 Directional Challenge [SEARCH] ค้นหา X-Jet Fuel #2 ใช้ หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x5. NORN STONE OF CHAOS (หินรุ้ง) x1200 Deadpool Level 45 X-Gene: Psylocke x20
29 Psy-Locked Out [STUPID X-MEN] จบด่าน Psy-Locked Out x3 (ด่านสู้กับ Psylocke) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Fantomex x20 M’kraan Shard x40
30 Don’t Mind If You Do อัพ Fantomex ให้ถึง 5  M’kraan Shard x200 เพชร 150
31 Psychic Sweep [RESEARCH] วิจัย Mini-Cerebro #1 ใช้เศษหินชมพู M’KRAAN SHARD x1200 Deadpool 4  X-Gene: Psylocke x20
32 Locked and (Re)Load ใช้ทอง 1,000,000 ทอง 200,000 ทอง 300,000
33 Wakanda Tricks Is This? [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 Energy x25 X-Gene: Psylocke x20
34 Jungle Boogie [STUPID X-MEN] จบด่าน Psy-Locked Out x3 (ด่านสู้กับ Psylocke) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool Level 50 M’kraan Shard x40
35 Seed Stealer [MESSY FRIENDS] จบด่าน Domino Falls x3 (สู้กับ Domino) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Domino x10 เพชร 150
36 Since We’re Here… อัพ Domino ให้ถึง 3  Deadpool 5  X-Gene: Psylocke x20
37 Gotta Jet! [SEARCH] ค้นหา X-Jet Detector สุ่มดรอปจากด่าน MESSY FRIENDS หรือ STUPID X-MEN ต้องใช้ 50 อัน ทอง 200,000 M’kraan Shard x40
38 Not-So-Safehouse [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 กล่อง ISO-8 6 * X-Gene: Psylocke x20
39 Domino Falls [MESSY FRIENDS] จบด่าน Domino Falls x3 (สู้กับ Domino) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool Level 55 ทอง 300,000
40 Double Dipper [THE BIG TWIN] จบด่าน Cutting Cable x3 (สู้กับ Cable) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม ทอง 200,000 เพชร 150
41 Deadpool Denied [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 ตั๋วผ่านด่าน x50 X-Gene: Psylocke x20
42 You Guys Again?!? [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x10 Deadpool 5  M’kraan Shard x40
43 Cutting Cable [THE BIG TWIN] จบด่าน Cutting Cable x3 (สู้กับ Cable) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Domino x20 X-Gene: Psylocke x20
44 Black Market อัพ Domino ให้ถึง 5  PHOENIX FEATHER x150 M’kraan Shard x40
45 Just in Case… [TIMELINE BATTLE] ชนะ(เท่านั้น) PVP x10 M’kraan Crystal x150 เพชร 150
46 X-Force Assemble! [RESEARCH] วิจัย Mini-Cerebro #2 ใช้ขนนกไฟ (PHOENIX FEATHER) x1200, M’KRAAN CRYSTAL (หินชมพู) x1200 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
47 How Disarming! [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 กล่อง ISO-8 6 * ทอง 400,000
48 Second Seed [SEARCH] ค้นหา missiles สุ่มดรอปจาก Dimension Rift (ประตูมิติ) ต้องใช้ x50 Deadpool 6  M’kraan Shard x50
49 Third Time’s a Charm [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x3 X-Gene: Colossus x20 เพชร 150
50 Bozhe Moi! อัพ Colossus ให้ถึง 5  Energy x25 M’kraan Shard x50
51 Final Countdown ใช้ Energy 100 หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x1 X-Gene: Psylocke x20
52 If You Build It… [RESEARCH] วิจัย Time Slide Machine ใช้ หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x3 Deadpool 6  ทอง 400,000
53 Ending Stryfe [THE BIG TWIN] จบด่าน Ending the Stryfe x1 (สู้กับ Stryfe) ทอง 200,000 M’kraan Shard x50
54 X-pilogue จบเควสทั้งหมด Deadpool Level 60 ทอง 400,000

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • Fantomex *5
 • Domino *5
 • Colossus *5
 • Dimension Debris x100
 • Norn Stone of Brilliance (หินเขียว) x1500
 • BAM(หินดำ) Rank 1 x200
 • BAM(หินดำ) Rank 4 x5
 • BAM(หินดำ) Rank 6 x3
 • Chaos Norn Stone x1200
 • M’kraan Shard x1200
 • Phoenix Feather x1200
 • M’kraan Crystal x1200

ของรางวัลทั้งหมด

 • Deadpool T2 lvl 60
 • ทอง 2,000,000
 • Energy x100
 • BAM Rank 1 x50
 • BAM Rank 4 x1
 • BAM Rank 6 x1
 • CLEAR TICKET x100
 • Dimension Debris x100
 • Norn Stone of Brilliance x100
 • DIMENSION CHEST: 6 * ISO-8 x3
 • M’KRAAN SHARD x200
 • PHOENIX FEATHER x150
 • M’KRAAN CRYSTAL x150
 • X-Gene: FANTOMEX x30
 • X-Gene: Colossus x30
 • X-Gene: DOMINO x30

ของรางวัลทั้งหมดจาก Deluxe

 • Psylocke *6
 • X-Gene Psylocke x400
 • M’kraan Shard x630
 • Crystal x1500
 • ทอง 3,000,000