รายชื่อเควส X-Force (Deadpool) – MARVEL Future Fight

X-Force เป็น Epic Quest ที่จะได้รางวัลเป็น Deadpool

รายชื่อเควส X-Force (Deadpool) – MARVEL Future Fight

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส สิ่งที่ต้องทำ รางวัล รางวัล DELUXE
1 Planting the Seed [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Deadpool Level 10 X-Gene: Psylocke x20
2 Taco Truck Terror ใช้ Energy 50 Deadpool Level 15 M’kraan Shard x40
3 Cable Service [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x1 Energy x50 X-Gene: Psylocke x20
4 Dark Secrets [SEARCH] ค้นหา Death Seed #1 เล่น STORY MISSION ใดก็ได้ สุ่มดรอป ต้องใช้ 10 อัน Deadpool 2  ทอง 300,000
5 Gearing Up [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม ทอง 200,000 เพชร 150
6 Put Me In Coach ใช้ทอง 500,000 Deadpool Level 20 X-Gene: Psylocke x20
7 Reading Up อัพเกรด [ISO-8] 1 ครั้ง ทอง 200,000 M’kraan Shard x40
8 Viva La France! [SEARCH] ค้นหา Death Seed #2 เล่นด่าน MESSY FRIENDS สุ่มดรอป ต้องใช้ 20 อัน Deadpool 1  X-Gene: Psylocke x20
9 Cut off One Limb [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x2 Deadpool Level 25 ทอง 300,000
10 Tourist Trap [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 ตั๋วผ่านด่าน x50 เพชร 150
11 UFO No! [RESEARCH] วิจัย Mysterious Object #1 ใช้หินมิติ Dimension Debris x20 Deadpool 3  X-Gene: Psylocke x20
12 Aw, Man. This Guy? [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Fantomex x10 M’kraan Shard x40
13 Run, Frenchie, Run! อัพ Fantomex ให้ถึง 3  Dimension Debris x100 X-Gene: Psylocke x20
14 This is Taking For E.V.A. [RESEARCH] วิจัย Mysterious Object #2 ใช้หินเขียว Norn Stone of Brilliance x500, DIMENSION DEBRIS x1000 Deadpool Level 30 M’kraan Shard x40
15 French Toast [MESSY FRIENDS] จบด่าน Aw, Man. This Guy? x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Fantomex) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool 2  เพชร 150
16 Let’s Make a Deal [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x5 Deadpool Level 35 X-Gene: Psylocke x20
17 Losers of Paris [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Antimatter) x50 M’kraan Shard x40
18 Queasy Ride [RESEARCH] วิจัย E.V.A. #1 ใช้ หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Antimatter) x200 Deadpool 3  X-Gene: Psylocke x20
19 Chrome-Plated Comrade [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 Norn Stone of Brilliance x200 ทอง 300,000
20 Ch-Ch-Challenges! [RESEARCH] วิจัย E.V.A. #2 ใช้หินเขียว Norn Stone of Brilliance x1000 ทอง 200,000 เพชร 150
21 Cold Storage [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 Deadpool Level 40 X-Gene: Psylocke x20
22 Colossal Problem [Stupid X-Men] จบด่าน Chrome-Plated Comrade x3 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Colossus) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Colossus x10 M’kraan Shard x40
23 Number Two อัพ Colossus ให้ถึง 3 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
24 What a Hack! ใช้ Energy 75 Deadpool 4  ทอง 300,000
25 Flying in Style [SEARCH] ค้นหา X-Jet Fuel #1 เล่น STORY MISSION ใดก็ได้ สุ่มดรอป ต้องใช้ 50 อัน กล่อง ISO-8 6 * เพชร 150
26 Welcoming Committee [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x3 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
27 Lend a Hand [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x5 หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x1 M’kraan Shard x40
28 Directional Challenge [SEARCH] ค้นหา X-Jet Fuel #2 ใช้ หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x5. NORN STONE OF CHAOS (หินรุ้ง) x1200 Deadpool Level 45 X-Gene: Psylocke x20
29 Psy-Locked Out [STUPID X-MEN] จบด่าน Psy-Locked Out x3 (ด่านสู้กับ Psylocke) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Fantomex x20 M’kraan Shard x40
30 Don’t Mind If You Do อัพ Fantomex ให้ถึง 5  M’kraan Shard x200 เพชร 150
31 Psychic Sweep [RESEARCH] วิจัย Mini-Cerebro #1 ใช้เศษหินชมพู M’KRAAN SHARD x1200 Deadpool 4  X-Gene: Psylocke x20
32 Locked and (Re)Load ใช้ทอง 1,000,000 ทอง 200,000 ทอง 300,000
33 Wakanda Tricks Is This? [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 Energy x25 X-Gene: Psylocke x20
34 Jungle Boogie [STUPID X-MEN] จบด่าน Psy-Locked Out x3 (ด่านสู้กับ Psylocke) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool Level 50 M’kraan Shard x40
35 Seed Stealer [MESSY FRIENDS] จบด่าน Domino Falls x3 (สู้กับ Domino) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Domino x10 เพชร 150
36 Since We’re Here… อัพ Domino ให้ถึง 3  Deadpool 5  X-Gene: Psylocke x20
37 Gotta Jet! [SEARCH] ค้นหา X-Jet Detector สุ่มดรอปจากด่าน MESSY FRIENDS หรือ STUPID X-MEN ต้องใช้ 50 อัน ทอง 200,000 M’kraan Shard x40
38 Not-So-Safehouse [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 กล่อง ISO-8 6 * X-Gene: Psylocke x20
39 Domino Falls [MESSY FRIENDS] จบด่าน Domino Falls x3 (สู้กับ Domino) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม Deadpool Level 55 ทอง 300,000
40 Double Dipper [THE BIG TWIN] จบด่าน Cutting Cable x3 (สู้กับ Cable) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม ทอง 200,000 เพชร 150
41 Deadpool Denied [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 ตั๋วผ่านด่าน x50 X-Gene: Psylocke x20
42 You Guys Again?!? [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x10 Deadpool 5  M’kraan Shard x40
43 Cutting Cable [THE BIG TWIN] จบด่าน Cutting Cable x3 (สู้กับ Cable) *Deadpool ต้องอยู่ในทีม X-Gene: Domino x20 X-Gene: Psylocke x20
44 Black Market อัพ Domino ให้ถึง 5  PHOENIX FEATHER x150 M’kraan Shard x40
45 Just in Case… [TIMELINE BATTLE] ชนะ(เท่านั้น) PVP x10 M’kraan Crystal x150 เพชร 150
46 X-Force Assemble! [RESEARCH] วิจัย Mini-Cerebro #2 ใช้ขนนกไฟ (PHOENIX FEATHER) x1200, M’KRAAN CRYSTAL (หินชมพู) x1200 ทอง 200,000 X-Gene: Psylocke x20
47 How Disarming! [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x10 กล่อง ISO-8 6 * ทอง 400,000
48 Second Seed [SEARCH] ค้นหา missiles สุ่มดรอปจาก Dimension Rift (ประตูมิติ) ต้องใช้ x50 Deadpool 6  M’kraan Shard x50
49 Third Time’s a Charm [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x3 X-Gene: Colossus x20 เพชร 150
50 Bozhe Moi! อัพ Colossus ให้ถึง 5  Energy x25 M’kraan Shard x50
51 Final Countdown ใช้ Energy 100 หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x1 X-Gene: Psylocke x20
52 If You Build It… [RESEARCH] วิจัย Time Slide Machine ใช้ หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x3 Deadpool 6  ทอง 400,000
53 Ending Stryfe [THE BIG TWIN] จบด่าน Ending the Stryfe x1 (สู้กับ Stryfe) ทอง 200,000 M’kraan Shard x50
54 X-pilogue จบเควสทั้งหมด Deadpool Level 60 ทอง 400,000

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • Fantomex *5
 • Domino *5
 • Colossus *5
 • Dimension Debris x100
 • Norn Stone of Brilliance (หินเขียว) x1500
 • BAM(หินดำ) Rank 1 x200
 • BAM(หินดำ) Rank 4 x5
 • BAM(หินดำ) Rank 6 x3
 • Chaos Norn Stone x1200
 • M’kraan Shard x1200
 • Phoenix Feather x1200
 • M’kraan Crystal x1200

ของรางวัลทั้งหมด

 • Deadpool T2 lvl 60
 • ทอง 2,000,000
 • Energy x100
 • BAM Rank 1 x50
 • BAM Rank 4 x1
 • BAM Rank 6 x1
 • CLEAR TICKET x100
 • Dimension Debris x100
 • Norn Stone of Brilliance x100
 • DIMENSION CHEST: 6 * ISO-8 x3
 • M’KRAAN SHARD x200
 • PHOENIX FEATHER x150
 • M’KRAAN CRYSTAL x150
 • X-Gene: FANTOMEX x30
 • X-Gene: Colossus x30
 • X-Gene: DOMINO x30

ของรางวัลทั้งหมดจาก Deluxe

 • Psylocke *6
 • X-Gene Psylocke x400
 • M’kraan Shard x630
 • Crystal x1500
 • ทอง 3,000,000

 

รีวิว War Machine ยู Infinity War

War Machine ยู Infinity War เกม Marvel Future Fight ตามมาติดๆกับยูนิฟอร์มจากหนังที่เปลี่ยน War machine ง่อยๆให้โหดขึ้นสะดุดตาได้

รีวิว War Machine ยู Infinity War

ข้อดีของชุด

 • สกิล 3 ป้องกันโจมตีได้ 8 ครั้ง
 • สกิล 4, 5 ไอเฟรม
 • สกิล 5 วงกว้างและแรงเอาเรื่อง
 • มีปืนกลอัตโนมัติช่วยยิงเมื่อถูกโจมตี

ข้อเสียของชุด

 • โดยรวมยังไม่ถึงกับพีคจนน่าซื้อนัก

สรุป

ถ้างบเหลือก็จัดไป ถ้าไม่มีก็ข้ามไปก่อนได้ครับ เก่งขึ้นจริง แต่ไม่ได้เก่งขึ้นจนเทพ จนน่าใช้งานขนาดจะต้องซื้อมา

รีวิว War Machine T2

War Machine T2 เกม Marvel Future Fight ตัวละครเก่ากึ้กที่ลองมารีวิว T2 ตัวเปล่าๆดูก่อนจะรีวิวชุดพยูนิฟอร์มครับ คลิปรีวิวชุดจะตามมาติดๆ
ในคลิปนี้จะพูดถึงเฉพาะกับตัวละครเท่านั้นนะครับ เราจะพูดถึงยูนิฟอร์มในบทความถัดๆไป

รีวิว War Machine T2

ข้อดีของตัวละคร

 • สกิลลีดโจมตีกายภาพ 30%

ข้อเสียของตัวละคร

 • ไม่มีไอเฟรมเลยแม้แต่สกิลเดียว
 • ตายง่ายแน่นอน
 • สกิลอืดอาดมาก

สรุป

ถ้ามาตัวเปล่าๆเตียนๆคือมองไม่เห็นถึงความเก่งเลยแม้แต่นิดเดียว รอดูยูนิฟอร์มอื่นๆต่อไป

รีวิว Black Dwarf ยู Infinity War (Cull Obsidian)

Black Dwarf ยู Infinity War เกม Marvel Future Fight
มาถึงตัว Black Order อีกตัวจาก Infinity War เสริมความถึก และความแรงเพิ่มขึ้น ไอเฟรมมากขึ้น เล่นง่ายขึ้น โหดขึ้น
รีวิว Black Dwarf ยู Infinity War (Cull Obsidian)

ข้อดีของชุด

 • สกิล 3 ดูดซับดาเมจที่ได้รับมาเพิ่มดาเมจให้ตน มีผลอมตะ 3 วิ อีกทั้งทำให้สกิล 1 และ 2 คูลดาวน์ลดลงเหลือ 1 วิ กดใช้ได้รัวๆ
 • สกิล 4 วงกว้างขึ้น ดูดเป้าหมายมารวมกันเป็นกระจุกเดียว มีดีบัฟลดป้องกันทุกรูปแบบ(All defense)ลง 10% stack ได้สูงสุด 45% ในระยะเวลา 5 วิ
 • สกิล 5 ไอเฟรมนิดหน่อย แต่ทำดาเมจวงกว้างมากๆ ทำดาเมจทิ้งไว้บนพื้นอีกด้วย

ข้อเสียของชุด

 • ไม่ได้เปลี่ยนจนตัวละครเก่งขึ้นมากนัก ถ้าเทียบกับชุดอื่นๆ

สรุป

ไม่ถึงกับต้องซื้อ ถ้าเล่นตัวนี้เป็นทุนเดิมแล้วจะซื้อมาเสริมให้เล่นง่ายขึ้นก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง แต่หากงบมีจำกัดแนะนำให้ข้ามไปก่อน

รีวิว Ebony Maw ยู Infinity War

Ebony Maw ยู Infinity War เกม Marvel Future Fight
มาถึงตัว Black Order อีกตัวจาก Infinity War เสริมสกิลที่ทำให้เล่นง่ายขึ้น ไม่ต้องปวดหัวกับสกิลที่เปิดแล้วต้องยอมโดนตี

รีวิว Ebony Maw ยู Infinity War

ข้อดีของชุด

 • ทุกสกิลเปลี่ยนไปจนดูดีขึ้นหมด
 • สกิล 1 เป็นไอเฟรมตั้งแต่เริ่ม ใช้หลบสกิลได้ สกิลทำดาเมจวงกว้างขึ้น หวังผลได้มากขึ้น
 • สกิล 2 มีดูดเป้าหมายเข้ามาเป็นกลุ่มแล้วค่อยซัดสกิลออกไป
 • สกิล 3 ไอเฟรมยาวๆ ติดสถานะ mind conrtol ทำให้เป้าหมายตีกันเอง
 • สกิล 4 ไอเฟรมยาวๆเช่นกัน ทำดาเมจต่อเนื่อง (ไม่ใช่ลูกน้องโง่ๆอีกต่อไป)
 • สกิล 5 ดาเมจแรงขึ้นด้วยจังหวะสุดท้ายลากอุกกบาตยักษ์มากลิ้งใส่เป้าหมาย

ข้อเสียของชุด

 • โดยรวมแล้วเก่งขึ้นจริงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเทพไปเลย อาจจะเทียบกับชุดอื่นๆยังไม่ได้

สรุป

ถ้างบมีเหลือ และใช้ตัว Ebony Maw เป็นประจำ แนะนำให้ซื้อครับ ใช้งานใน Shadow Land ได้ดีและง่ายขึ้นมากจากไม่ใส่ชุด

วิธีขึ้น T3 – Marvel Future Fight

ยังมีหลยาคนสงสัยการขึ้น T3 ของเกม Marvel Future Fight รวบรวมมาเขียนเป็นบทความให้อีกต่อนึงเป็นข้อๆไปละกัน

วิธีขึ้น T3 - Marvel Future Fight

ขั้นตอนการขึ้น T3

 1. พาตัวละครที่สามารถขึ้นได้ไปลงเวิร์ลบอสระดับใดก็ได้เพื่อปลดล้อคศักยภาพให้ถึงขั้น 100%
 2. เมื่อปลดล้อคแล้วให้ไปอัพเกรดศักยภาพ หากเป้นตัวละครทั่วไปจะใช้หินดำหรือหินรุ้ง ส่วนตัวละคร X-men จะใช้ขนนกหรือคริสตัลชมพู (ที่จริงมีเศษคอสมิกที่ใช้ได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะมันหายากมาก)
  การอัพจะสามารถเลือกปริมาณของวัตถุดิบได้ ยิ่งมากยิ่งโอกาสเพิ่มสำเร็จสูง (ส่วนตัวผมกดแต่ 100% ซึ่งมันเปลืองมาก แต่ก็เอาชัวร์ไว้ก่อน)
 3. เมื่อถึง 100% ครั้งหนึ่งจะเป็นการปลดล้อคเลเวลสูงสุด 2 เลเวล (จาก 60 เป็น 62) ซึ่งต้องใช้ไบโอในการอัพเท่านั้น เมื่อถึงเลเวลสูงสุดรอบนึงก็วนไปอัพเกรดศักยภาพเพื่อปลดล้อคขั้นถัดไป ทำจนกว่าจะเลเวล 70
 4. เมื่อเลเวลสูงขึ้นก็สามารถอัพเกรดเกียร์ได้ด้วย ใช้วัตถุดิบที่ได้จากเวิร์ลบอส สูงสุดคือ +25 ตอนเลเวล 70 (ซึ่งแน่นอนว่าต้องทำ ถึงจะขึ้น T3 ได้)
 5. เมื่อครบเงื่อนไขทั้ง +25 ทุกชิ้นและเลเวล 70 แล้วจึงจะสามารรถอัพขึ้น T3 ได้โดยการเก็บวัตถุดิบเวิร์ลบอสอัลติมทดังนี้ a. หนังสือของสายตัวละครนั้นๆ(มีของสีแดง เขียว ฟ้า ม่วง แยกกัน และดรอปยากโคตรยากพอๆกัน) 10 เล่ม b. เศษคอสมิก 800 ชิ้น c. กล่องผงมิติ 1000 กล่อง d. กล่องคอมโพเน้นท์ 500 กล่อง e. เงิน 2,500,000 ทอง

ทั้งหมดก็มีเทานี้ครับ นี่ก็ลากเลือด เลือดตากระเด็นแล้วกว่าจะขึ้นได้ 1 ตัว ขอให้ทุกคนโชคดีในการอัพ T3 ครับ

รีวิว Captain America T3

Captain America T3 เกม Marvel Future Fight เป็น T3 ตัวแรกที่ผมได้ขึ้นนะครับ ปั้นยากมาก แต่คุ้มค่ากับการรอคอย stat เพิ่มที่ก้าวกระโดดสูงมากๆพร้อมกับสกิลใหม่สุดแรง

รีวิว Captain America T3

ข้อดีของตัวละคร

 • โคตรของความแรง
 • โคตรของความถึก
 • สกิล T3 ดูดซับดาเมจมาเพิ่มโจมตีให้ตัวเอง
 • พ่อสถานบันฮีโร่สีแดง
 • ABX ทำแต้มได้เป็นล้าน

ข้อเสียของตัวละคร

 • ยังคงต้องการการ์ดเบรคถึงจะใช้งานได้ดี บ่อยครั้งจะเสียบัฟโจมตีของสกิล T3 ไปกับการโดนเบรค

สรุป

ถ้าปั้นได้ควรจะปั้นเป็นตัวแรก ใช้งานได้ดีในโหลดบอสอัลติเมทที่แพ้โจมตีกายภาพด้วย ทำดาเมจได้หนักหน่วงมากๆ