รายชื่อเควส Rise of the X-men – MARVEL Future Fight

Rise of the X-men เป็น Epic Quest ที่จะได้รางวัลเป็น Wolverine

รายชื่อเควส Rise of the X-men - MARVEL Future Fight

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส สิ่งที่ต้องทำ รางวัล รางวัล

Deluxe

1 Hero’s Rage [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine Level 10 X-Gene: Magneto x20
2 Familiar Enemy [RESEARCH] วิจัย Broken Robot Debris #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x100

Wolverine Level 15 M’kraan Shard x40
3 Enemy Territory [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x1 Wolverine Level 20 X-Gene: Magneto x20
4 Royal Consent [SPECIAL MISSION] จบด่าน Homecoming x1 (ด่านที่ได้ไบโอ Maximus) 200,000 Gold 300,000 Gold
5 Inhuman Alliance [RESEARCH] วิจัย Broken Robot Debris #2

ใช้หินแดง (Norn Stones of Strength) X100

Wolverine 2 Advancement 150 Crystals
6 Going Rogue [TRACKING] จบด่าน Going Rogue x1 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Rogue) X-Gene: Rogue x10 X-Gene: Magneto x20
7 First Aid อัพ Rogue ให้ถึง 3 50 Energy M’kraan Shard x40
8 Pursuing Maximus [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x1 200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
9 Endless Pursuit [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine 1 Mastery 300,000 Gold
10 Friends and Enemies

[TRACKING] จบด่าน Friends And Enemies x1 (ด่าน Beast)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

Dimension Debris x200 150 Crystals
11 Doctoral Research [RESEARCH] วิจัย Regeneration Device #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

X-Gene: Beast x10 X-Gene: Magneto x20
12 Healed Beast Rank Up Beast to 3 200,000 Gold M’kraan Shard

x40

13 Lost Traces [DIMENSION RIFT] จบด่านมิติ x1 Norn Stone of Strength x200 X-Gene:

Magneto x20

14 Request for Help [RESEARCH] วิจัย Mind Resistance Device #1

ใช้หินแดง (Norn Stones of Strength) x1000

50 Energy M’kraan Shard x40
15 Fly in Style [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 200.000 Gold 150 Crystals
16 Noises of the Jungle [SPECIAL MISSION] จบด่าน Jungle Boogie once (ด่านที่ได้ไบโอ Wiccan) Dimension Chest: 6 ISO-8 X-Gene:

Magneto x20

17 Audience with the King [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x3 Wolverine Level 25 M’kraan Shard x40
18 Raging Storm

[TRACKING] จบด่าน Weathering The Storm x1 (ด่าน Storm)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
19 Nature’s Wrath [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 Wolverine 3 Advancement 300,000 Gold
20 Urgent Rescue [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine 2 Mastery 150 Crystals
21 Ancient Magic [ISO-8] อัพเกรด ISO-8 1 ครั้ง X-Gene: Storm x10 X-Gene: Magneto x20
22 Hoping for a Recovery อัพ Storm ให้ถึง 3 200,000 Gold M’kraan Shard x40
23 City of the Dead

[TRACKING] จบด่าน Weathering The Storm x2 (ด่าน Storm)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

100 Norn Stone of Chaos X-Gene: Magneto x20
24 Book of Reapers [RESEARCH] วิจัย Book of Reapers #1

ใช้หินรุ้ง (Norn Stones of Chaos) x800

Wolverine Level 30 300,000 Gold
25 Dancing Spirits [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 X-Gene: Storm x20 150 Crystals
26 Self-sacrifice อัพ Storm ให้ถึง 5 200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
27 After the Storm [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x2  Wolverine Level 35 M’kraan Shard x40
28 The Search of Wakanda [Special Mission] จบด่าน Jungle Boogie 1 ครั้ง (ด่าน Wiccan)
Wolverine 4 X-Gene: Magneto x20
29 Magneto’s Revenge [Tracking Mission] จบด่าน Friends and Enemies 2 ครั้ง (ด่าน Beast)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

Rogue X-Genes, x20 M’Kraan Shard, x40
30 An Unfavorable Situation อัพ Rogue ให้ถึง 5
หินดำระดับ 1 (R1 BAM), x200 Crystals, x150
31 An Unexpected Development Research Broken Robot Debris #3

ใช้ หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x5

Wolverine 3Mastery Magneto X-Genes x20
32 King’s Advice [Dimension Rift] จบด่านมิติ x 3
Wolverine Lvl. 40 300,000 gold
33 Stolen Vibranium [Timeline Battle] PVP ชนะ 3 ครั้ง 200,000 gold Magneto X-Genes, x20
34 Semimetal [Story Mission] จบด่านใดก็ได้ x5
Wolverine Lvl. 45 M’kraan shard, x40
35 The Sub-Zero Search [Daily Mission] จบด่านรายวัน x2 ISO-8 6* Chest, x1 150 Crystals
36 Blindsided! [Tracking Mission] จบด่าน Blindsided 1 ครั้ง (ด่าน Cyclop)
Cyclops X-Genes, x10 X-Gene: Magneto x20
37 Fallen Summers อัพ Cyclops ให้ถึง 3 200,000 gold M’kraan shard, x40
38 The Difficult Search [Villain Siege] ปราบปรามวายร้าย 2 ครั้ง
Wolverine 5 X-Gene: Magneto x20
39 Heading to Attilan [Story Mission] จบด่านใดก็ได้ x5 Wolverine 4 Mastery 300,000 gold
40 Problem Solved [Tracking Mission] จบด่าน Friends and Enemies 3 ครั้ง (ด่าดน Beast)
M’kraan Shard, x200 Crystals, x150
41 Beginning the Research [Research] วิจัย Mental Resistance #2

ใช้ 1,000 M’kraan Shards

Beast X-Genes, x20 Magneto X-Genes, x20
42 Burning Desire for Knowledge อัพ Beast ให้ถึง 5
200,000 Gold M’Kraan Shard, 40
43 Homeward [Tracking Mission] จบด่าน “Going Rogue” 3 ครั้ง (ด่าน Rogue) Wolverine Lvl. 50 Magneto X-Genes, x20
44 Mansion Mayhem [Tracking Mission] จบด่าน “Weathering the Storm” 3 ครั้ง (ด่าน Storm)
Cyclops X-Genes x20 M’Kraan Shards, x40
45 The Road to School อัพ Cyclops ให้ถึง 5 หินดำระดับ 1 (R1 BAM), x200 150 Crystals
46 Mental Anguish [Research] วิจัย Cerebro #1

ใช้ หินดำระดับ 6 (R6 BAM) x3

Wolverine to Lvl. 55 X-Gene: Magneto x20
47 Final Location [Daily Mission] จบด่านรายวัน 2 ครั้ง ISO-8 6* Chest, x1 400,000 gold
48 Searching for Terrigen [Tracking Mission] จบด่าน Blindsded 2 ครั้ง (ด่าน Cyclop) Wolverine 5 Mastery M’kraan shards, x50
49 Magneto’s Might [Veiled Secret] จบด่าน Magneto’s Might 1 ครั้ง (ด่าน Magneto ธรรมดา) M’kraan crystals, x100 150 Crystals
50 Cannot Target [Research] วิจัย Mental Resistance #3

ใช้ 1,000 M’kraan Crystals

Wolverine rank up to 6* M’kraan shards, x50
51 Grey’s Problem [Veiled Secret] จบด่าน Magneto’s Might 1 ครั้ง (ด่าน Magneto ธรรมดา) Phoenix Feather, x100 Magneto X-Genes, x20
52 Weakened [Research] วิจัย Regeneration Device #2

ใช้ 1,000 Phoenix Feathers

Wolverine Lvl. 60 400,000 gold
53 Phoenix Rising [Veiled Secret] จบด่าน Rise of the Phoenix 1 ครั้ง (ด่าน Jean Grey) Clear Ticket, x100 M’kraan shard, x50
54 The Phoenix’s Warning [Epic Quest] ทำครบทุกเควส
Wolverine 6 Mastery 400,000 gold

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • หินมิติ (Dimension Debris), 1100
 • หินแดง (Norn Stone of Strength), 1100
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos), 800
 • หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Anti-Matter), 5 (1,000 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+5,625,000 gold)
 • หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Anti-Matter), 3 (2,400 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+16,500,000 gold)
 • M’kraan Shard, 1000
 • M’kraan Crystal, 1000
 • Phoenix Feather, 1000

ของรางวัลรวมทั้งหมด

 • Wolverine T2 lvl 60
 • 2,000,000 Gold
 • Rogue X-Genes, 30
 • Beast X-Genes, 30
 • Storm X-Genes, 30
 • Cyclops X-Genes, 30
 • 100 Energy
 • หินมิติ (Dimension Debris), 200
 • หินแดง (Norn Stone of Strength), 200
 • 6* ISO Dimension Chest, 2
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos), 100
 • หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Anti-Matter), 100
 • M’kraan Shard, 200
 • M’kraan Crystal, 100
 • Phoenix Feather, 100
 • Clear Tickets, 100

ของรางวัลทั้งหมดจาก Deluxe

 • 6 Magneto
 • Magneto X-Genes, 400
 • M’kraan Shard, 630
 • 3,000,000 Gold
 • 1500 Crystals

รายชื่อเควสหมอแปลก Epic Quest Dr. Strange – MARVEL Future Fight

Epic Quest Dr. Strange หรือเควสหมอแปลกมีชื่อว่า Sorcerer Supreme

รายชื่อเควสหมอแปลก Epic Quest Dr. Strange

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส ที่ต้องทำ รางวัล
1 Sorcerer Awakened [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x 3 Doctor Strange Level 10
2 Repair the Sanctum Sanctorum [STORY MISSION] จบด่าน 1-8 x1 Doctor Strange Level 15
3 Spring Cleaning [STORY MISSION] จบด่าน 2-3 x1 Doctor Strange Level 20
4 Theft [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x2 20x Norn Stone of Strength
5 Traces [RESEARCH] วิจัย Crystal Orb of Agamotto

ใช้หินแดง (Norn Stone of Strength) x50

Doctor Strange 2 Advancement
6 The Book flows into the AIM

[STORY MISSION] จบด่าน 2-7 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 25
7 Whereabouts [STORY MISSION] จบด่าน 5-1 x5 Doctor Strange Level 30
8 The One Who Has

[STORY MISSION] จบด่าน 6-3 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Gear Up Kit x300
9 The Book of Vishanti [ISO-8] ตีบวก ISO-8 Doctor Strange 1MasteryStarMastery
10 Understanding Vishanti #1 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti

ใช้หินฟ้า (Norn Stone of Energy) x200

Doctor Strange 3RankStarAdvancement
11 Compatriot

[MEMORY MISSION] จบด่าน Road to the Monastery x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 35
12 Rescuing the Refugees [ASSEMBLE POINTS] Send 1 Alliance Point Selector: Biometrics x30
13 Accompanied Growth อัพ Baron Mordo ให้ได้ 4 Doctor Strange Level 40
14 Sparring [TIMELINE BATTLE] เข้า Timeline Battle x3 20 Crystals
15 Lost Artifact [CUSTOM GEAR] ตีบวกเกียร์ช่องสุดท้าย x1 150,000 Gold
16 Understanding Vishanti #2 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti #2

ใช้หินเขียว (Norn Stone of Brilliance) x600

Doctor Strange 2Mastery
17 Mysterious Challenger

[MEMORY MISSION] จบด่าน Mysterious Ambush x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x40
18 Demons Around อัพ Wong ให้ถึง 4 20 Crystals
19 Understanding Vishanti #3 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti #3

ใช้หินม่วง (Norn Stone of Omnipotence) x1200

Doctor Strange 4Advancement
20 Final Test

[MEMORY MISSION] จบด่าน Monastery in Trouble x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 45
21 Escape อัพ Ancient One ให้ถึง 4 20 Crystals
22 Understanding Vishanti #4 [RESEARCH] Research The Book of Vishanti #4

ใช้หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos) x1200

Doctor Strange Level 50
23 Kaecilius’ Conspiracy

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector Biometrics x50
24 Kaecilius’ Power อัพ Kaecilius ให้ถึง 4 30 Crystals
25 Conspiracy Revealed

[MEMORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Clear Ticket x50
26 Final Instruction [CHALLENGE] ทำเควสรายทำครบทั้งหมด (หรือ Achievement รายวันนั่นล่ะ) Doctor Strange 3Mastery
27 Activating the Eye of Agamotto [RESEARCH] วิจัย The Eye of Agamotto

ใช้หินดำระดับ 3 (Rank 3 Black Antimatter) x10

Doctor Strange 5Advancement
28 Kaecilius Returns

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Dimension Chest: *5 ISO-8
29 Dimension Research [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x3 30 Crystals
30 Dimension Expert [DIMENSION RIFT] จบด่านมิติ x3 100 Energy
31 Dark Dimension [RESEARCH] วิจัย Dark Dimension #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

Doctor Strange Level 55
32 Satana

[DARK DIMENSION] จบด่าน Dark Advent x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x50
33 Focused Strength อัพ Satana ให้ถึง to 5 Dimension Chest: *6 ISO-8
34 Another Dark Dimension [RESEARCH] วิจัย Dark Dimension #2

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

Doctor Strange 4Mastery
35 Demonic Strategy

[DARK DIMENSION] จบด่าน Increasing Darkness x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

200,000 Gold
36 Dark Attack [COMIC CARDS] อัพเกรดการ์ด x1 Clear Ticket x50
37 How to Stop the Dark

[DAILY MISSION] จบด่านรายวัน 2 ครั้ง

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x70
38 Demons Gaining Strength อัพ Hellstorm ให้ถึง 5 Comic Card Chest: Legendary
39 Wand of Watoomb [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x3 50 Crystals
40 Power of the Wand [RESEARCH] วิจัย the Wand of Watoomb

ใช้หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x4

Doctor Strange 6Advancement
41 Rescuing the Princess

[DARK DIMENSION] จบด่านมิติ x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Clear Ticket x100
42 Clea Rescued อัพ Clea ให้ถึง 5 Doctor Strange 5Mastery
43 Sorcerer Duo อัพ Clea ให้ถึง 5 Doctor Strange Level 60
44 Final Strike

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark #6 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Dimension Chest: *6 ISO-8 (Awaken)
45 The Sorcerer Supreme Returns [EPIC QUEST] ทำเควสเสร็จทั้งหมด Doctor Strange 6Mastery

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • หินแดง (Norn Stone of Strength) x 50
 • หินฟ้า (Norn Stone of Energy) x 200
 • หินเขียว (Norn Stone of Brilliance) x 600
 • หินม่วง (Norn Stone of Omnipotence) x 1200
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos) x 1200
 • หินดำระดับ 3 (Rank 3 Black Antimatter) x 10 (1000 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+ 4,375,000 ทอง)
 • หินมิติ (Dimension Debris) x 2000
 • หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x 4 (3,200 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+22,000,000 ทอง)

ของรางวัลที่ได้รับทั้งหมด

 • หมอแปลกเลเวล 60 ระดับ 6 
 • หินแดง (Norn Stone of Strength) x 25
 • Gear Up Kits x 300
 • ไบโอ Bio Selectors, 30/40/50/60/70=270 รวม
 • Crystals, 20/20/30/40/50=160 รวม
 • Gold, 150,000+200,000= 350,000 รวม
 • Clear Tickets, 50/50/100= 200 รวม
 • ISO-8 Chest, 5/6/6* (Awakened)
 • Comic Card Chest, 5*
 • Energy, 100

แปลจาก:

 • http://future-fight.wikia.com/wiki/Epic_Quest
 • https://www.reddit.com/r/future_fight/comments/59qrrq/dr_strange_epic_quest_guide/

รีวิว Wolverine T2

มาแล้วกับรีวิว Wolverine T2 ในเกม Marvel Future Fight ตัวละครบ้าพาวจาก Epic Quest อันใหม่ เป็นตัวละครที่มาสายคริเต็มสูบ มีการันตีติดคริถึง 50% และสามารถดันความแรงคริได้ถึง 200%

รีวิว Wolverine T2

ข้อดีของตัวละคร

 • การันตีติดคริ 50% ไม่ต้องอัพอัตราคริเพิ่มแล้ว
 • ความแรงติดคริดันได้ถึง 200% (ได้จากสกิล T2 50%)
 • สกิล 5 iframe นานและแรงมาก
 • เคลื่อนที่ได้รวดเร็วด้วยสกิล
 • มีเด้งเลือดทุกๆ 1 วิ เมื่อเลือดต่ำกว่า 99% เด้ง 5% ของเลือดเต็ม (เหมือน Gwenpool แต่เด้งแรงกว่ามาก)
 • ผ่าน ABX ได้
 • ผ่านด่านเนื้อเรื่องยากๆได้หลายด่านโดยการเปิดออโต้ (โดยเฉพาะ 12-6 ไว้ฟาร์มหา Uru ไม่สนป้องกัน)

ข้อเสียของตัวละคร

 • ปั้นยาก ต้องจบ Epic Quest ถึงจะได้ตัวเลเวลเต็มมาใช้งาน
 • มี iframe นานแค่สกิล 5 นอกนั้นจะอยู่แป๊บเดียว แต่เน้นเป็น relocation (เปลี่ยนตำแหน่ง)เสียมากกว่า ต้องใช้งานระวัง เผลอเรอเมื่อไหร่ก็นอนได้

สรุป

เป็นตัวละครที่ถ้าปั้นมาใช้งานได้ก็คุ้มค่าแน่นอน เป็นตัวที่โหดและเป็นสายคริผสมกับไม่สนป้องกันได้เลย หวดแรงมากๆ และเป็นทางผ่านไปเอา Jean Grey ด้วย ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

รีวิว Gwenpool ยู Gwen Poole

รีวิงสั้นๆของ Gwenpool ยู Gwen Poole ในเกม Marvel Future Fight ยูใหม่มากับความน่ารักของคุณเธอ เพิ่มเด้งเลือดจาก 1% เป็น 5%

รีวิว Gwenpool ยู Gwen Poole

ข้อดีของยูนิฟอร์ม

 • เด้งเลือดแรงจาก 1% เป็น 5% max hp
 • สกิล 3 รวดเร็วขึ้น ไม่อืดอาดแบบท่าเดิม ติดสตั๊นไวขึ้นมาก เพิ่มความคล่องตัว

ข้อเสียของยูนิฟอร์ม

 • ไม่ได้มีโบนัสเพิ่มให้จนรู้สึกว่าเก่งขึ้นมากมายนัก

สรุป

ไม่แนะนำให้รีบซื้อ เพราะยูนี้ไม่ได้เพิ่มให้ Gwenpool เก่งมากนัก แต่ถ้าใครเล่นตัวนี้เป็นหลักอยู่แล้วก็ซื้อได้ จะทำให้เล่น Gwenpool ได้ง่ายขึ้นจากการเด้งเลือดที่แรง

รีวิว Agent Venom T2

มาแล้วกับรีวิว Agent Venom T2 ในเกม Marvel Future Fight ฮีโร่สายแดงที่จะมากระทืบ Proxima Midnight Ultimate และยังพาผ่าน ABX วันแดงฮีโร่ได้ด้วย มาพร้อมสกิล 5 ไอเฟรมและอมตะยาวๆและแรงมากๆ

รีวิว Agent Venom T2

ข้อดีของตัวละคร

 • มีโล่ป้องกันโจมตี 8 ครั้งเหมือนโลกิ
 • ไอเฟรม 2 สกิลคือ 4 และ 5
 • สกิล 5 ไอเฟรมนานมาก มีอมตะแถมให้ด้วยและดาเมจแรงมากๆ
 • ผ่าน Proxima Midnight Ultimate เฟสแรกได้ (เฟสต่อๆไปก็ขึ้นกับอีกหลายปัจจัยละ)
 • ผ่าน ABX วันแดงฮีโร่ได้ไม่ยากเย็น

ข้อเสียของตัวละคร

 • หาได้จากไบโอรายเดือนเท่านั้น (สายฟรีอด)

เกียร์ที่แนะนำ

ถ้าจะให้จบ ABX ด้วยให้ใช้ป้องกันการตรึง (Snare Resist) ส่วนออฟหลักแนะนำเป็นวันไทม์

สรุป

เป็นตัวที่ปั้นด้วยไบโอรายเดือนที่คุ้มค่าอีกคัวนึงที่จะพาไปผ่านได้อีกหลายโหมดที่ต้องใช้ฮีโร่สายแดง ใครที่เติมรายเดือนอยู่แล้วแนะนำให้ปั้นครับ

ตารางวัตถุดิบอัพเกรด World Boss – Marvel Future Fight

หมายเหตุ: 1. Black Anti-Matter จะย่อด้วย BAM
2. ระดับของหินจะแทนด้วย R ตามด้วยตัวเลขของระดับนั้นๆ เช่น หินระดับ 2 จะแทนด้วย R2 

ตารางวัตถุดิบอัพเกรด World Boss - Marvel Future Fight

ตารางผสม Black Anti-Matter

หินที่จะผสม จำนวน BAM
ที่ต้องการ
ต้องใช้ทอง
1 R2BAM 50 R1BAM 125,000
1 R3BAM 2 R2BAM 187,500
1 R4BAM 2 R3BAM 250,000
1 R5BAM 2 R4BAM 312,500
1 R6BAM 2 R5BAM 375,000

ตารางอัพเกรดดาวตัวละคร

จาก ไป วัตถุดิบที่ต้องใช้สำหรับ Black Order วัตถุดิบที่ต้องใช้สำหรับ Thanos, Odin, Dormammu ทองที่ต้องใช้สำหรับ Black Order ทองที่ต้องใช้สำหรับ Thanos, Odin, Dormammu
1* 2* 6 R2BAM 12 R2BAM 500,000 1,000,000
2* 3* 5 R3BAM 10 R3BAM 750,000 1,500,000
3* 4* 4 R4BAM 8 R4BAM 1,000,000 2,000,000
4* 5* 3 R5BAM 6 R5BAM 1,250,000 2,500,000
5* 6* 2 R6BAM 4 R6BAM 1,500,000 3,000,000

ตารางอัพเกรดดาวตัวละครแบบดูจาก R1BAM

จาก ไป R1BAM ที่ต้องใช้สำหรับ Black Order R1BAM ที่ต้องใช้สำหรับ Thanos, Odin, Dormammu ทองทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับ Black Order ทองทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับ Thanos, Odin, Dormammu
1* 2* 300 600 1,250,000 2,500,000
2* 3* 500 1,000 2,937,500 5,875,500
3* 4* 800 1,600 5,500,000 11,000,000
4* 5* 1,200 2,400 8,937,500 17,875,000
5* 6* 1,600 3,200 12,500,000 25,000,000
รวม 4,400 8,800 31,125,000 62,250,000

ตารางอัพดาวแดง (จำนวนหินรุ้งที่ใช้)

จาก ไป หินรุ้งที่ต้องการหรับ Black Order หินรุ้งที่ต้องการสำหรับ Thanos, Odin, Dormammu ทองที่ต้องใช้สำหรับ Black Order ทองที่ต้องใช้สำหรับ Thanos, Odin, Dormammu
0* 1* 100 200 100,000 200,000
1* 2* 150 300 200,000 400,000
2* 3* 200 400 300,000 600,000
3* 4* 250 500 400,000 800,000
4* 5* 300 600 500,000 1,000,000
5* 6* 350 700 600,000 1,200,000
รวม 1,350 2,700 2,100,000 4,200,000

จำนวนไบโอที่ต้องใช้อัพเลเวล

จาก ไป จำนวนไบโอสำหรับ

Black Order

จำนวนไบโอสำหรับ

Thanos, Odin, Dormammu

1 40 131 261
40 45 163 325
45 50 349 697
50 55 749 1,498
55 60 1,612 3,224
รวม 3,004 6,005

ทองที่ใช้อัพสกิล

จาก ไป ทองที่ใช้ต่อ 1 สกิล ทองที่ใช้ต่อ 5 สกิล
1 2 105,000 525,000
2 3 273,000 1,365,000
3 4 438,900 2,194,500
4 5 604,800 3,024,000
5 6 772,800 3,864,000
รวม 10,972,500

อัพเกรดเกียร์จาก +5 ไป +15

จาก ไป ทองสำหรับ

1 ชิ้น

ทองสำหรับ

2 ชิ้น

ทองสำหรับ

3 ชิ้น

ทองสำหรับ

4 ชิ้น

รวม
5 6 16,400 12,800 11,600 10,400 51,200
6 7 27,200 21,200 18,800 16,800 84,000
7 8 38,000 29,200 26,400 23,600 117,200
8 9 48,800 37,600 34,000 30,400 150,800
9 10 60,000 46,000 41,600 36,800 184,400
10 11 70,800 54,400 48,800 43,600 217,600
11 12 81,600 62,800 56,400 50,400 251,200
12 13 108,400 83,600 75,200 66,800 334,000
13 14 135,600 104,400 94,000 83,600 417,600
14 15 162,800 125,200 112,800 100,400 501,200
รวม 2,309,200

เงินที่ใช้อัพเกรดเกียร์จาก +15 ไป +20 ต่อ 1 ครั้ง

สำหรับเกียร์

1 ชิ้น

สำหรับเกียร์

2 ชิ้น

สำหรับเกียร์

3 ชิ้น

สำหรับเกียร์

4 ชิ้น

80,000 40,000 40,000 60,000

R1BAM ท่ีใช้อัพเกรดเกียร์จาก +15 ไป +20 ต่อ 1 ครั้ง

สำหรับ

1 ชิ้น

สำหรับ

2 ชิ้น

สำหรับ

3 ชิ้น

สำหรับ

4 ชิ้น

10 6 6 8

ที่มา: https://www.reddit.com/r/FutureFight/comments/4buum3/complete_tier2_wb_characters_rankup_levelup/

รีวิว Phil Coulson T2

มาแล้วกับรีวิว Phil Coulson T2 ในเกม Marvel Future Fight ตัวละครสายซัพที่ทำให้ทีมเราโจมตีวายร้ายแรงขึ้นถึง 45% จะเป็นบัฟลักษณะเดียวกับ Wasp T2 คือใส่ไว้ในทีมก็ได้บัฟแล้ว จำเป็นอย่างมากในการไปลง World Boss Ultimate

รีวิว Phil Coulson T2

ข้อดีของตัวละคร

 • บัฟเพิ่มโจมตีวายร้าย 45% ให้กับตัวละครประเภทฮีโร่ในทีม จำเป็นในการลง World Boss Ultimate มาก
 • มีการันตีติดคริ 20% ให้ฮีโร่ในทีม

ข้อเสียของตัวละคร

 • สกิลไม่มีดีเลยสักสกิล
 • ตีเเบา
 • เอาตัวรอดไมไ่ด้

สรุป

เป็นตัวละครที่ให้คนที่เล่นมาสักพักแล้วเหลือโหมด World Boss Ultimate ที่ยังไม่สามารถผ่านได้ปั้นนะครับ มือใหม่ให้ข้ามไปก่อนเลย เพราะใช้งานอย่างอื่นไม่ได้เลยจริงๆ เหมาะกับการซัพให้ทีมอย่างเดียวคล้ายๆกับ Wasp T2 แต่แย่กว่าตรงสกิลทุกสกิลใช้งานทุกสกิลไร้ประโยชน์มาก

[Deck] Union Attack สำหรับฟาร์มการ์ดกับตัวละคร

Yu-Gi-Oh! Duel Links กับเด็ค Union Attack สำหรับฟาร์มการ์ดกับตัวละครได้ทุกประเภทแล้วแต่การปรับแต่งให้เข้ากับการต่อกรกับตัวละครนั้นๆ

เด็คนี้หลักๆคือให้ใช้ Union Attack บน Gravekeeper’s Vassal โดยต้องมีมอนสเตอร์โจมตีสูงๆอยู่ฝั่งเราด้วยเพื่อเพิ่มโจมตีให้ Gravekeeper’s Vassal

การ์ดที่ต้องมี

 • Union Attack – ทำให้พลังโจมตีของมอนสเตอร์ 1 ตัวเพิ่มขึ้นตาม ATK ของมอนสเตอร์ฝั่งเราทั้งหมด หาได้จาก Muto Yugi ตอนช่วงกิจกรรม
 • Gravekepper’s Vassal – เปลี่ยนการโจมตีที่เข้า LP เป็น Effect Dmg ทำให้ Union Attack โจมตีเข้า LP ได้ หาได้จากเก็บเลเวล Ishizu
 • Enhanced Javelin – เด้ง LP ตัวเองตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามที่สั่งโจมตี ไว้ยื้อเกมได้ดีมากๆ

การ์ดที่แนะนำ แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามแต่สะดวก

 • Mystical Beast of Serket + Temple of the Kings – สองใบนี้คอมโบกันสามารถเรียกการ์ดจาก Extra Deck ได้ 1 ใบ หาได้จากเก็บเลเวล Odion
 • Celestial Transformation – ใช้เรียก Mystical Beast of Serket ลงสนามโดยไม่ต้อง Tribute summon
 • Blue-eyes Ultimate Dragon – ใช้เรียกออกมาเพิ่มโจมตีให้ Gravekeeper’s Vassal

สรุป

เป็นเด็คที่ฟาร์มได้หมดทุกตัวละคร อยู่ที่การปรับเปลี่ยนการ์ดเพื่อให้ชนะทางตัวละครนั้นๆ บางทีอาจจะผสมตัวกินมอนเข้าไป หรือที่ฮิตกันตอนนี้จะใช้ Unhappy Girl ทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของมอนสเตอร์ได้