รายชื่อเควส Rise of the X-men – MARVEL Future FightRise of the X-men เป็น Epic Quest ที่จะได้รางวัลเป็น Wolverine

รายชื่อเควส Rise of the X-men - MARVEL Future Fight

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส สิ่งที่ต้องทำ รางวัล รางวัล

Deluxe

1 Hero’s Rage [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine Level 10 X-Gene: Magneto x20
2 Familiar Enemy [RESEARCH] วิจัย Broken Robot Debris #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x100

Wolverine Level 15 M’kraan Shard x40
3 Enemy Territory [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x1 Wolverine Level 20 X-Gene: Magneto x20
4 Royal Consent [SPECIAL MISSION] จบด่าน Homecoming x1 (ด่านที่ได้ไบโอ Maximus) 200,000 Gold 300,000 Gold
5 Inhuman Alliance [RESEARCH] วิจัย Broken Robot Debris #2

ใช้หินแดง (Norn Stones of Strength) X100

Wolverine 2 Advancement 150 Crystals
6 Going Rogue [TRACKING] จบด่าน Going Rogue x1 (ด่านใน Epic Quest สู้กับ Rogue) X-Gene: Rogue x10 X-Gene: Magneto x20
7 First Aid อัพ Rogue ให้ถึง 3 50 Energy M’kraan Shard x40
8 Pursuing Maximus [VILLAIN SIEGE] ปราบปรามวายร้าย x1 200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
9 Endless Pursuit [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine 1 Mastery 300,000 Gold
10 Friends and Enemies

[TRACKING] จบด่าน Friends And Enemies x1 (ด่าน Beast)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

Dimension Debris x200 150 Crystals
11 Doctoral Research [RESEARCH] วิจัย Regeneration Device #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

X-Gene: Beast x10 X-Gene: Magneto x20
12 Healed Beast Rank Up Beast to 3 200,000 Gold M’kraan Shard

x40

13 Lost Traces [DIMENSION RIFT] จบด่านมิติ x1 Norn Stone of Strength x200 X-Gene:

Magneto x20

14 Request for Help [RESEARCH] วิจัย Mind Resistance Device #1

ใช้หินแดง (Norn Stones of Strength) x1000

50 Energy M’kraan Shard x40
15 Fly in Style [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 200.000 Gold 150 Crystals
16 Noises of the Jungle [SPECIAL MISSION] จบด่าน Jungle Boogie once (ด่านที่ได้ไบโอ Wiccan) Dimension Chest: 6 ISO-8 X-Gene:

Magneto x20

17 Audience with the King [TIMELINE BATTLE] เข้า PVP x3 Wolverine Level 25 M’kraan Shard x40
18 Raging Storm

[TRACKING] จบด่าน Weathering The Storm x1 (ด่าน Storm)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
19 Nature’s Wrath [DAILY MISSION] จบด่านรายวัน x2 Wolverine 3 Advancement 300,000 Gold
20 Urgent Rescue [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 Wolverine 2 Mastery 150 Crystals
21 Ancient Magic [ISO-8] อัพเกรด ISO-8 1 ครั้ง X-Gene: Storm x10 X-Gene: Magneto x20
22 Hoping for a Recovery อัพ Storm ให้ถึง 3 200,000 Gold M’kraan Shard x40
23 City of the Dead

[TRACKING] จบด่าน Weathering The Storm x2 (ด่าน Storm)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

100 Norn Stone of Chaos X-Gene: Magneto x20
24 Book of Reapers [RESEARCH] วิจัย Book of Reapers #1

ใช้หินรุ้ง (Norn Stones of Chaos) x800

Wolverine Level 30 300,000 Gold
25 Dancing Spirits [SPECIAL MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3 X-Gene: Storm x20 150 Crystals
26 Self-sacrifice อัพ Storm ให้ถึง 5 200,000 Gold X-Gene: Magneto x20
27 After the Storm [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x2  Wolverine Level 35 M’kraan Shard x40
28 The Search of Wakanda [Special Mission] จบด่าน Jungle Boogie 1 ครั้ง (ด่าน Wiccan)
Wolverine 4 X-Gene: Magneto x20
29 Magneto’s Revenge [Tracking Mission] จบด่าน Friends and Enemies 2 ครั้ง (ด่าน Beast)

*Wolverine ต้องอยู่ในทีม

Rogue X-Genes, x20 M’Kraan Shard, x40
30 An Unfavorable Situation อัพ Rogue ให้ถึง 5
หินดำระดับ 1 (R1 BAM), x200 Crystals, x150
31 An Unexpected Development Research Broken Robot Debris #3

ใช้ หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Antimatter) x5

Wolverine 3Mastery Magneto X-Genes x20
32 King’s Advice [Dimension Rift] จบด่านมิติ x 3
Wolverine Lvl. 40 300,000 gold
33 Stolen Vibranium [Timeline Battle] PVP ชนะ 3 ครั้ง 200,000 gold Magneto X-Genes, x20
34 Semimetal [Story Mission] จบด่านใดก็ได้ x5
Wolverine Lvl. 45 M’kraan shard, x40
35 The Sub-Zero Search [Daily Mission] จบด่านรายวัน x2 ISO-8 6* Chest, x1 150 Crystals
36 Blindsided! [Tracking Mission] จบด่าน Blindsided 1 ครั้ง (ด่าน Cyclop)
Cyclops X-Genes, x10 X-Gene: Magneto x20
37 Fallen Summers อัพ Cyclops ให้ถึง 3 200,000 gold M’kraan shard, x40
38 The Difficult Search [Villain Siege] ปราบปรามวายร้าย 2 ครั้ง
Wolverine 5 X-Gene: Magneto x20
39 Heading to Attilan [Story Mission] จบด่านใดก็ได้ x5 Wolverine 4 Mastery 300,000 gold
40 Problem Solved [Tracking Mission] จบด่าน Friends and Enemies 3 ครั้ง (ด่าดน Beast)
M’kraan Shard, x200 Crystals, x150
41 Beginning the Research [Research] วิจัย Mental Resistance #2

ใช้ 1,000 M’kraan Shards

Beast X-Genes, x20 Magneto X-Genes, x20
42 Burning Desire for Knowledge อัพ Beast ให้ถึง 5
200,000 Gold M’Kraan Shard, 40
43 Homeward [Tracking Mission] จบด่าน “Going Rogue” 3 ครั้ง (ด่าน Rogue) Wolverine Lvl. 50 Magneto X-Genes, x20
44 Mansion Mayhem [Tracking Mission] จบด่าน “Weathering the Storm” 3 ครั้ง (ด่าน Storm)
Cyclops X-Genes x20 M’Kraan Shards, x40
45 The Road to School อัพ Cyclops ให้ถึง 5 หินดำระดับ 1 (R1 BAM), x200 150 Crystals
46 Mental Anguish [Research] วิจัย Cerebro #1

ใช้ หินดำระดับ 6 (R6 BAM) x3

Wolverine to Lvl. 55 X-Gene: Magneto x20
47 Final Location [Daily Mission] จบด่านรายวัน 2 ครั้ง ISO-8 6* Chest, x1 400,000 gold
48 Searching for Terrigen [Tracking Mission] จบด่าน Blindsded 2 ครั้ง (ด่าน Cyclop) Wolverine 5 Mastery M’kraan shards, x50
49 Magneto’s Might [Veiled Secret] จบด่าน Magneto’s Might 1 ครั้ง (ด่าน Magneto ธรรมดา) M’kraan crystals, x100 150 Crystals
50 Cannot Target [Research] วิจัย Mental Resistance #3

ใช้ 1,000 M’kraan Crystals

Wolverine rank up to 6* M’kraan shards, x50
51 Grey’s Problem [Veiled Secret] จบด่าน Magneto’s Might 1 ครั้ง (ด่าน Magneto ธรรมดา) Phoenix Feather, x100 Magneto X-Genes, x20
52 Weakened [Research] วิจัย Regeneration Device #2

ใช้ 1,000 Phoenix Feathers

Wolverine Lvl. 60 400,000 gold
53 Phoenix Rising [Veiled Secret] จบด่าน Rise of the Phoenix 1 ครั้ง (ด่าน Jean Grey) Clear Ticket, x100 M’kraan shard, x50
54 The Phoenix’s Warning [Epic Quest] ทำครบทุกเควส
Wolverine 6 Mastery 400,000 gold

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • หินมิติ (Dimension Debris), 1100
 • หินแดง (Norn Stone of Strength), 1100
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos), 800
 • หินดำระดับ 4 (Rank 4 Black Anti-Matter), 5 (1,000 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+5,625,000 gold)
 • หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Anti-Matter), 3 (2,400 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+16,500,000 gold)
 • M’kraan Shard, 1000
 • M’kraan Crystal, 1000
 • Phoenix Feather, 1000

ของรางวัลรวมทั้งหมด

 • Wolverine T2 lvl 60
 • 2,000,000 Gold
 • Rogue X-Genes, 30
 • Beast X-Genes, 30
 • Storm X-Genes, 30
 • Cyclops X-Genes, 30
 • 100 Energy
 • หินมิติ (Dimension Debris), 200
 • หินแดง (Norn Stone of Strength), 200
 • 6* ISO Dimension Chest, 2
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos), 100
 • หินดำระดับ 1 (Rank 1 Black Anti-Matter), 100
 • M’kraan Shard, 200
 • M’kraan Crystal, 100
 • Phoenix Feather, 100
 • Clear Tickets, 100

ของรางวัลทั้งหมดจาก Deluxe

 • 6 Magneto
 • Magneto X-Genes, 400
 • M’kraan Shard, 630
 • 3,000,000 Gold
 • 1500 Crystals

This entry was posted in Games, Marvel Future Fight and tagged , , , , by Kotenarok. Bookmark the permalink.

About Kotenarok

หลายคนคงสงสัยถึงชื่อผม ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว ใครที่อ่านชื่อผมออกตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น คนๆนั้นถือว่ามีความเกรียนในระดับที่สูงกว่าคนปกติอยู่พอสมควร โดยชื่อผมอ่านแบบนี้ครับ “โคตร-นรก” (Kote-narok) ซึ่งในปีค.ศ. 2000 ถ้าใครเกิดทัน ตอนนั้นคือยุครุ่งเรืองของ Counter-Strike เซิฟเถื่อนในไทยที่มีผู้เล่นเยอะมากๆ และชื่อส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นชื่อเล่นตัวเองต่อด้วยคำว่า narok เช่น หากคุณชื่อโบ๊ท ก้จะตั้งเป็น boatnarok เป็นต้น แต่ผมรู้สึกว่ามันดูง่ายและเหมือนกันไปหมด คิดไปคิดมา เลยได้เป็น Kotenarok และก็ใช้จากวันนั้นเรื่อยมา

Leave a Reply