รายชื่อเควสหมอแปลก Epic Quest Dr. Strange – MARVEL Future FightEpic Quest Dr. Strange หรือเควสหมอแปลกมีชื่อว่า Sorcerer Supreme

รายชื่อเควสหมอแปลก Epic Quest Dr. Strange

รายชื่อเควส

# ชื่อเควส ที่ต้องทำ รางวัล
1 Sorcerer Awakened [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x 3 Doctor Strange Level 10
2 Repair the Sanctum Sanctorum [STORY MISSION] จบด่าน 1-8 x1 Doctor Strange Level 15
3 Spring Cleaning [STORY MISSION] จบด่าน 2-3 x1 Doctor Strange Level 20
4 Theft [STORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x2 20x Norn Stone of Strength
5 Traces [RESEARCH] วิจัย Crystal Orb of Agamotto

ใช้หินแดง (Norn Stone of Strength) x50

Doctor Strange 2 Advancement
6 The Book flows into the AIM

[STORY MISSION] จบด่าน 2-7 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 25
7 Whereabouts [STORY MISSION] จบด่าน 5-1 x5 Doctor Strange Level 30
8 The One Who Has

[STORY MISSION] จบด่าน 6-3 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Gear Up Kit x300
9 The Book of Vishanti [ISO-8] ตีบวก ISO-8 Doctor Strange 1MasteryStarMastery
10 Understanding Vishanti #1 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti

ใช้หินฟ้า (Norn Stone of Energy) x200

Doctor Strange 3RankStarAdvancement
11 Compatriot

[MEMORY MISSION] จบด่าน Road to the Monastery x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 35
12 Rescuing the Refugees [ASSEMBLE POINTS] Send 1 Alliance Point Selector: Biometrics x30
13 Accompanied Growth อัพ Baron Mordo ให้ได้ 4 Doctor Strange Level 40
14 Sparring [TIMELINE BATTLE] เข้า Timeline Battle x3 20 Crystals
15 Lost Artifact [CUSTOM GEAR] ตีบวกเกียร์ช่องสุดท้าย x1 150,000 Gold
16 Understanding Vishanti #2 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti #2

ใช้หินเขียว (Norn Stone of Brilliance) x600

Doctor Strange 2Mastery
17 Mysterious Challenger

[MEMORY MISSION] จบด่าน Mysterious Ambush x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x40
18 Demons Around อัพ Wong ให้ถึง 4 20 Crystals
19 Understanding Vishanti #3 [RESEARCH] วิจัย The Book of Vishanti #3

ใช้หินม่วง (Norn Stone of Omnipotence) x1200

Doctor Strange 4Advancement
20 Final Test

[MEMORY MISSION] จบด่าน Monastery in Trouble x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Doctor Strange Level 45
21 Escape อัพ Ancient One ให้ถึง 4 20 Crystals
22 Understanding Vishanti #4 [RESEARCH] Research The Book of Vishanti #4

ใช้หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos) x1200

Doctor Strange Level 50
23 Kaecilius’ Conspiracy

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector Biometrics x50
24 Kaecilius’ Power อัพ Kaecilius ให้ถึง 4 30 Crystals
25 Conspiracy Revealed

[MEMORY MISSION] จบด่านใดก็ได้ x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Clear Ticket x50
26 Final Instruction [CHALLENGE] ทำเควสรายทำครบทั้งหมด (หรือ Achievement รายวันนั่นล่ะ) Doctor Strange 3Mastery
27 Activating the Eye of Agamotto [RESEARCH] วิจัย The Eye of Agamotto

ใช้หินดำระดับ 3 (Rank 3 Black Antimatter) x10

Doctor Strange 5Advancement
28 Kaecilius Returns

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Dimension Chest: *5 ISO-8
29 Dimension Research [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x3 30 Crystals
30 Dimension Expert [DIMENSION RIFT] จบด่านมิติ x3 100 Energy
31 Dark Dimension [RESEARCH] วิจัย Dark Dimension #1

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

Doctor Strange Level 55
32 Satana

[DARK DIMENSION] จบด่าน Dark Advent x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x50
33 Focused Strength อัพ Satana ให้ถึง to 5 Dimension Chest: *6 ISO-8
34 Another Dark Dimension [RESEARCH] วิจัย Dark Dimension #2

ใช้หินมิติ (Dimension Debris) x1000

Doctor Strange 4Mastery
35 Demonic Strategy

[DARK DIMENSION] จบด่าน Increasing Darkness x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

200,000 Gold
36 Dark Attack [COMIC CARDS] อัพเกรดการ์ด x1 Clear Ticket x50
37 How to Stop the Dark

[DAILY MISSION] จบด่านรายวัน 2 ครั้ง

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Selector: Biometrics x70
38 Demons Gaining Strength อัพ Hellstorm ให้ถึง 5 Comic Card Chest: Legendary
39 Wand of Watoomb [VILLAIN SIEGE] จบปราบปรามวายร้าย x3 50 Crystals
40 Power of the Wand [RESEARCH] วิจัย the Wand of Watoomb

ใช้หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x4

Doctor Strange 6Advancement
41 Rescuing the Princess

[DARK DIMENSION] จบด่านมิติ x3

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Clear Ticket x100
42 Clea Rescued อัพ Clea ให้ถึง 5 Doctor Strange 5Mastery
43 Sorcerer Duo อัพ Clea ให้ถึง 5 Doctor Strange Level 60
44 Final Strike

[MEMORY MISSION] จบด่าน Power of the Dark #6 x1

*Doctor Strange ต้องอยู่ในทีม

Dimension Chest: *6 ISO-8 (Awaken)
45 The Sorcerer Supreme Returns [EPIC QUEST] ทำเควสเสร็จทั้งหมด Doctor Strange 6Mastery

วัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด

 • หินแดง (Norn Stone of Strength) x 50
 • หินฟ้า (Norn Stone of Energy) x 200
 • หินเขียว (Norn Stone of Brilliance) x 600
 • หินม่วง (Norn Stone of Omnipotence) x 1200
 • หินรุ้ง (Norn Stone of Chaos) x 1200
 • หินดำระดับ 3 (Rank 3 Black Antimatter) x 10 (1000 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+ 4,375,000 ทอง)
 • หินมิติ (Dimension Debris) x 2000
 • หินดำระดับ 6 (Rank 6 Black Antimatter) x 4 (3,200 หินดำระดับ 1 (R1 BAM)+22,000,000 ทอง)

ของรางวัลที่ได้รับทั้งหมด

 • หมอแปลกเลเวล 60 ระดับ 6 
 • หินแดง (Norn Stone of Strength) x 25
 • Gear Up Kits x 300
 • ไบโอ Bio Selectors, 30/40/50/60/70=270 รวม
 • Crystals, 20/20/30/40/50=160 รวม
 • Gold, 150,000+200,000= 350,000 รวม
 • Clear Tickets, 50/50/100= 200 รวม
 • ISO-8 Chest, 5/6/6* (Awakened)
 • Comic Card Chest, 5*
 • Energy, 100

แปลจาก:

 • http://future-fight.wikia.com/wiki/Epic_Quest
 • https://www.reddit.com/r/future_fight/comments/59qrrq/dr_strange_epic_quest_guide/

This entry was posted in Games, Marvel Future Fight and tagged , , by Kotenarok. Bookmark the permalink.

About Kotenarok

หลายคนคงสงสัยถึงชื่อผม ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว ใครที่อ่านชื่อผมออกตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น คนๆนั้นถือว่ามีความเกรียนในระดับที่สูงกว่าคนปกติอยู่พอสมควร โดยชื่อผมอ่านแบบนี้ครับ “โคตร-นรก” (Kote-narok) ซึ่งในปีค.ศ. 2000 ถ้าใครเกิดทัน ตอนนั้นคือยุครุ่งเรืองของ Counter-Strike เซิฟเถื่อนในไทยที่มีผู้เล่นเยอะมากๆ และชื่อส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นชื่อเล่นตัวเองต่อด้วยคำว่า narok เช่น หากคุณชื่อโบ๊ท ก้จะตั้งเป็น boatnarok เป็นต้น แต่ผมรู้สึกว่ามันดูง่ายและเหมือนกันไปหมด คิดไปคิดมา เลยได้เป็น Kotenarok และก็ใช้จากวันนั้นเรื่อยมา

Leave a Reply