ชิกิงามินี้ไปตีได้ท่ีไหน – องเมียวจิสารานุกรมรวมที่หาชิกิงามิที่ไหนมีมากสุดจากเกมองเมียวจิ ทำมาเพื่อใช้ทำเควสปิดผนึกเป็นหลัก
จะพยายามมาอัพเดทให้เรื่อยๆครับ

วิธีการใช้งานก็เพียงกด Ctrl + F แล้วพิมพ์ชื่อตัวชิกิงามิที่ต้องการหา เช่น “ปีศาจโคมแดง” จะเจอว่าหาได้ที่ด่านใดมากที่สุด

เควสปิดผนึกปีศาจลึกลับนี้หาได้ที่ไหน

ระดับ N

ระดับ R

ระดับ SR

ระดับ SSR


1 thought on “ชิกิงามินี้ไปตีได้ท่ีไหน – องเมียวจิ

  1. Pingback: เควสปิดผนึกปีศาจลึกลับ - องเมียวจิ - Kotenarok the GamerKotenarok the Gamer

Leave a Reply